Anna Ólafsdóttir Björnsson: ræður


Ræður

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Neyðarsímsvörun

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Fullgilding Haag-sáttmálans um málefni barna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðisstofnun ríkisins

(endurmat vaxta)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(katta- og hundahald)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í vígðri og óvígðri sambúð

þingsályktunartillaga

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Séríslenskir bókstafir í Inmarsat C fjarskiptakerfinu

fyrirspurn

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

fyrirspurn

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi hjóna)
lagafrumvarp

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Reglur LÍN um nám foreldra fatlaðra barna

fyrirspurn

Hlutdeild áfengis og tóbaks í grunni framfærsluvísitölu

fyrirspurn

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Hádegisverðarhlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd jafnréttisáætlunar

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Aðgangur almennings að þingskjölum og umræðum á Alþingi

þingsályktunartillaga

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur við endurmenntun)
lagafrumvarp

Ofbeldisefni í myndmiðlum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Andsvör

athugasemdir um störf þingsins

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Réttur til launa í veikindaforföllum

(verkafólk og sjómenn)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 369,9
Flutningsræða 10 82,57
Andsvar 23 39,23
Um fundarstjórn 8 13,95
Samtals 95 505,65
8,4 klst.