Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Umræða um málefni sjávarútvegsins

athugasemdir um störf þingsins

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Orkusjóður

lagafrumvarp

Tengsl heilbrigðisstétta við rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Vísindasiðanefnd

fyrirspurn

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um náttúruvernd

um fundarstjórn

Skógrækt og skógvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Egilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugi

fyrirspurn

Bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Breiðdalsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Náttúrugripasafn Íslands

fyrirspurn

Aðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisins

fyrirspurn

Lífsiðfræðiráð

þingsályktunartillaga

Orka fallvatna og nýting hennar

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð í iðnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og þingmanna við fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunn á heilbrigðissviði

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Frumvarp um persónuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Breyttar áherslur í Evrópumálum

umræður utan dagskrár

Undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires

umræður utan dagskrár

Skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Úttekt á Schengen-aðild og innflutningi fíkniefna

þingsályktunartillaga

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Gæludýrahald

lagafrumvarp

Dreifðir gagnagrunnar á heilbrigðissviði og persónuvernd

þingsályktunartillaga

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglur

fyrirspurn

Gagnkvæm menningarsamskipti Íslands og Þýskalands

fyrirspurn

Persónuvernd og gagnagrunnur á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur og vísindasiðanefnd

fyrirspurn

Upplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunn

fyrirspurn

Eignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrám

fyrirspurn

Ályktun fulltrúa ESB- og EES-ríkja um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn

þingsályktunartillaga

Réttur til launa í veikindaforföllum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Tilkynning um stofnun nýs þingflokks

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 85 1163,53
Flutningsræða 34 303,57
Andsvar 153 297,9
Grein fyrir atkvæði 22 22,3
Um fundarstjórn 7 11,82
Ber af sér sakir 1 0,5
Samtals 302 1799,62
30 klst.