Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Brjóstastækkanir

fyrirspurn

Fjöldi öryrkja

fyrirspurn

Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi heimilislæknar

fyrirspurn

Rekstur heilsugæslustöðva í Reykjavík

fyrirspurn

Viðhald sjúkrahúsbygginga

fyrirspurn

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skimun vegna HIV-veiru á Vogi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Forvarnir

fyrirspurn

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Umönnunargreiðslur vegna hjartveikra barna

fyrirspurn

Forvarnastarf gegn sjálfsvígum

fyrirspurn

Lífeyristryggingar örorku- og ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Sálfræði- og geðlæknisþjónusta við fólk í sjálfsvígshugleiðingum

fyrirspurn

Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

fyrirspurn

Málefni heyrnarskertra

fyrirspurn

Örorkubætur

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Stefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi

fyrirspurn

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Bygging heilsugæslustöðvar í Voga- og Heimahverfi

fyrirspurn

Manneldis- og neyslustefna

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Endurhæfingardeild á Kristnesspítala

fyrirspurn

Lækningatæki

lagafrumvarp

Miðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunar

fyrirspurn

Sjúkraflug

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað

fyrirspurn

Áhættuhegðun karla

fyrirspurn

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 48 121,5
Flutningsræða 8 65,48
Ræða 18 41,92
Andsvar 27 28,77
Um fundarstjórn 1 2,03
Samtals 102 259,7
4,3 klst.