Ingólfur Jónsson: ræður


Ræður

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Iðnþróunarstofnun Austurlands

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Raforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðju

þingsályktunartillaga

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Nýr rafstrengur til Vestmannaeyja

fyrirspurn

Bifreiðahlunnindi bankastjóra

fyrirspurn

Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum landsins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár