Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Starfslok

þingfrestun

Afgreiðsla frumvarps um almannatryggingar

um fundarstjórn

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðvera þingmanna

um fundarstjórn

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Húsgagnakaup Alþingis

um fundarstjórn

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

(yfirstjórn verklegra framkvæmda)
lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Þingfrestun

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um álagningu tímabundinna gjalda

um fundarstjórn

Útbýting dagskrár

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Ríkismat sjávarafurða

um fundarstjórn

Lögreglumenn

(verkfallsréttur)
lagafrumvarp

Kjaradómur

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framleiðsla og sala á búvörum

(jöfnunargjald af kartöflum)
lagafrumvarp

Skýrsla um viðskipti Útvegsbankans og Hafskips hf.

um fundarstjórn

Skólamálaráð Reykjavíkur

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Kosning forseta og skrifara

kosningar