Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Marco Polo áætlun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Úrvinnslugjald

(fjárhæð gjalds á umbúðir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Meginreglur umhverfisréttar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Strætisvagnaferðir milli Akraness og Reykjavíkur

fyrirspurn

Þjóðvegur á Akranesi

fyrirspurn

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Rammaáætlun um náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Vaxtarsamningur Vestfjarða

fyrirspurn

Svæðisbundin fiskveiðistjórn

fyrirspurn

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Loftslagsmál

fyrirspurn

Reglur um aflífun og flutning búfjár

fyrirspurn

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Vatnsréttindi vegna Búrfellsvirkjunar

(afsal til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Þjónusta Símans á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Slys og óhöpp á Vestfjörðum

fyrirspurn

Viðhald þjóðvega

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Kaup Íslandspósts hf. á Samskiptum ehf.

fyrirspurn

Niðurstaða stjórnarskrárnefndar um auðlindir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Lögheimili og skipulags- og byggingarlög

(óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Mislæg gatnamót á mótum Þingvallavegar og Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar lána

þingsályktunartillaga

Vatnstjón á mannvirkjum á Keflavíkurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Orkustofnun

(tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Hlerun á símum alþingismanna

fyrirspurn

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Norðfjarðargöng

fyrirspurn

Fjarskiptasjóður

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa

fyrirspurn

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(nýting deilistofna og friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(tekjuskattur á arð o.fl.)
lagafrumvarp

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 95 613,73
Andsvar 93 157,35
Flutningsræða 3 9,4
Um atkvæðagreiðslu 3 6,68
Um fundarstjórn 4 6,08
Grein fyrir atkvæði 4 3,65
Samtals 202 796,89
13,3 klst.