Jón Magnússon: ræður


Ræður

Sýslumenn og bæjarfógetar megi ekki eiga sæti á þingi

þingsályktunartillaga

Þúsund ára hátíð Alþingis

þingsályktunartillaga

Landhelgissjóður

lagafrumvarp

Launakjör bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæði um þinghald á Þingvöllum

þingsályktunartillaga

Útsvör

lagafrumvarp

Aðstaða málfærslumanna við undirrétt

þingsályktunartillaga

Vínsala ríkisins á Siglufirði

þingsályktunartillaga

Rýmkun landhelginnar

þingsályktunartillaga

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Málshöfðun gegn Sigurði Þórðarsyni

þingsályktunartillaga

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Almannafriður á helgidögum

lagafrumvarp

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi

lagafrumvarp

Fjárlög 1927

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Svifting ofdrykkjumanna lögræði og fjárræði

þingsályktunartillaga

Landhelgissjóður

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Almannafriður á helgidögum

lagafrumvarp

Fjárlög 1927

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Byggingarstíll prestssetursins á Bergþórshvoli

þingsályktunartillaga

Lærði skólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Kröfur til trúnaðarmanna Íslands erlendis

þingsályktunartillaga

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Björgunar- og eftirlitsskipið Þór

þingsályktunartillaga

Tilfærsla á veðrétti ríkissjóðs í togurum

þingsályktunartillaga

Veiting Sveinbirni Högnasyni embætti á Íslandi

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fjárlög 1927

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Notkun bifreiða

lagafrumvarp

Veðurstofa

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Stýrimannaskólinn

lagafrumvarp

Skipströnd og vogrek

lagafrumvarp

Fjárlög 1927

lagafrumvarp

Lát ekkjudrotningarinnar

minning

Ríkisborgararéttur

þingsályktunartillaga

Stýrimannaskólinn

lagafrumvarp

Friðun Þingvalla o. fl.

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Kynbætur hesta

lagafrumvarp

Löggilding verslunarstaða

lagafrumvarp

Happdrætti og hlutaveltur

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1925

lagafrumvarp

Happdrætti og hlutaveltur

lagafrumvarp

Lærði skólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Skipströnd og vogrek

lagafrumvarp

Happdrætti og hlutaveltur

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár