Kjartan Ólafsson: ræður


Ræður

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Ræðutími í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða á íbúðamarkaði

fyrirspurn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

Endurskoðun samgönguáætlunar og framkvæmdir á Hellisheiði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Óundirbúnar fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kortlagning vega og slóða á hálendinu

fyrirspurn

Tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins

fyrirspurn

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Innköllun íslenskra aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Rekstur skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

fyrirspurn

Innlend fóðurframleiðsla

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Uppbygging og rekstur fráveitna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Uppbygging álvers í Helguvík

fyrirspurn

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

ART-verkefnið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Hámarksmagn transfitusýra í matvælum

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Hönnun og stækkun Þorlákshafnar

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 228,38
Andsvar 36 57,25
Um fundarstjórn 10 11,42
Flutningsræða 1 5,73
Samtals 110 302,78
5 klst.