Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Uppbygging atvinnulífs og staða ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum

fyrirspurn

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Tollalög og gjaldeyrismál

(útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála o.fl.

um fundarstjórn

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

Staða fjármálafyrirtækja

tilkynning

Samningur um siglingar yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Skýrsla um afhendingaröryggi orku á Vestfjörðum

fyrirspurn

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(bætur meðan á námi stendur)
lagafrumvarp

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Endurreisn bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning forsætisráðherra um þingrof og kosningar

tilkynningar forseta

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls göng

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Listaverk í eigu ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hlutur kvenna í stjórnmálum

fyrirspurn

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Afstaða til Evrópusambandsaðildar -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Tilkynning um embættismenn fastanefndar

tilkynningar forseta

Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga

(léttari greiðslubyrði lána)
lagafrumvarp

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Afhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(álagning ÁTVR)
lagafrumvarp

Vandi smærri fjármálafyrirtækja

umræður utan dagskrár

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til aðildar að ESB

störf þingsins

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Peningamarkaðssjóðir

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Samráð við Fjármálaeftirlitið

fyrirspurn

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Skilmálar við frystingu lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(tannlæknakostnaður)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Hæfi við ákvarðanir er varða Kaupþing

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Málefni fasteignaeigenda

umræður utan dagskrár

Tæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmslofti

fyrirspurn

Fjárreiður ríkisins

(brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg

fyrirspurn

Þakkir til Færeyinga -- stýrivaxtahækkun

störf þingsins

Háskóli á Ísafirði

lagafrumvarp

Áfengisauglýsingar og viðbrögð við dómi Hæstaréttar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Lög um fjármálafyrirtæki

störf þingsins

Yfirlýsingar forsætisráðherra og utanríkisráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 139 548,28
Flutningsræða 14 125,15
Andsvar 52 90,3
Grein fyrir atkvæði 1 1,08
Samtals 206 764,81
12,7 klst.