Kristín Einarsdóttir: ræður


Ræður

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri

þingsályktunartillaga

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

(réttur útlendinga)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Ræðutími í umræðu um þingsályktunartillögu um embættisfærslu umhverfisráðherra

tilkynningar forseta

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Landgræðsla

(innfluttar plöntutegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Tjáningarfrelsi

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps

um fundarstjórn

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna

fyrirspurn

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur o.fl.)
lagafrumvarp

Kennsla í iðjuþjálfun

þingsályktunartillaga

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Lyfjalög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Endurnýjun starfsleyfis Kísiliðjunnar í Mývatnssveit

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni dýralækna á Vestfjörðum og afgreiðsla dýralyfja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Fjárframlög til stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 333,72
Flutningsræða 10 118,32
Andsvar 17 26,12
Um fundarstjórn 4 4,98
Um atkvæðagreiðslu 1 3,13
Prent 9 1,95
Grein fyrir atkvæði 1 1,4
Samtals 104 489,62
8,2 klst.