Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á skipan þingflokka

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um náttúruvernd

um fundarstjórn

Þingflokkur Kvennalistans

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um stofnun þingflokks Samfylkingarinnar

tilkynning frá þingflokki

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðsla á bótum til þolenda afbrota

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi

þingsályktunartillaga

Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga

fyrirspurn

Starfsumhverfi fyrir kvennahreyfinguna á Íslandi

þingsályktunartillaga

Hjálmanotkun hestamanna

lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(útboð)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(niðurstöðutölur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra og þingmanna við fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 306,92
Flutningsræða 9 148,53
Andsvar 10 17,52
Grein fyrir atkvæði 15 12,82
Um fundarstjórn 4 7,38
Samtals 72 493,17
8,2 klst.