Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(innflutningur skipa eldri en 15 ára)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Vitamál

(lög um vitamál og lögskráningu sjómanna)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1993

munnleg skýrsla þingmanns

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Minning Lúðvíks Jósepssonar

Skráning nafna í þjóðskrá

fyrirspurn

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 12 111,63
Ræða 23 38,65
Andsvar 8 13,33
Um fundarstjórn 1 1,67
Um atkvæðagreiðslu 1 1,45
Prent 17 0,98
Grein fyrir atkvæði 1 0,7
Samtals 63 168,41
2,8 klst.