Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Þinglausnir

þingfrestun

Afbrigði um dagskrármál

Lok þingsetu Matthíasar Bjarnasonar

kveðjur

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(innflutningur skipa eldri en 15 ára)
lagafrumvarp

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

(réttur útlendinga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Minning Jónasar G. Rafnars

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Ræðutími í umræðu um þingsályktunartillögu um embættisfærslu umhverfisráðherra

tilkynningar forseta

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(skattalagabrot)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hækkun áburðarverðs

umræður utan dagskrár

Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Minning Valdimars Indriðasonar

Snjóflóð í Súðavík

tilkynningar forseta

Minning Valdimars Indriðasonar

Nýársóskir

kveðjur

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kosning sjö fulltrúa og jafnmargra varafulltrúa úr hópi þingmanna í Norðurlandaráð, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. þingsályktun frá 15. desember 1961 um kjör fulltrúa í Norðurlandaráð, sbr. þingsályktun frá 3. desember 1969 og þingsálykun frá 17. nóvember 1983 um fullgildingu samkomulags um breytingu á samstarfssamningi Norðurlanda. Gildir kosningin þar til ný kosning hefur farið fram á næsta reglulega Alþingi

kosningar

Ábyrgð á láni til Silfurlax hf.

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kveðjur

Jólakveðjur

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Ársreikningar

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stuðningur Byggðastofnunar við atvinnumál í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um breytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

fyrirspurn

Viðlagatrygging

(skíðalyftur o.fl.)
lagafrumvarp

Framfærsluvísitala

þingsályktunartillaga

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um breytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurn um launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga

athugasemdir um störf þingsins

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Kosning aðalmanns í stað Hólmfríðar Garðarsdóttur í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands til 25. maí 1997, skv. 6. gr. laga nr. 43 26. maí 1981, um Þróunarsamvinnustofnun Íslands

kosningar

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í bankaráð Seðlabanka Íslands til fjögurra ára, frá 1. nóvember 1994 til 31. október 1998, að viðhafðri hlutbundinni kosningu, skv. 30. gr. laga nr. 36 5. maí 1986, um Seðlabanka Íslands

kosningar

Athugasemd um atkvæðagreiðslu

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirvari utandagskrárumræðna

athugasemdir um störf þingsins

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Lúðvíks Jósepssonar

Sala hlutabréfa í Lyfjaverslun Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að draga úr kynjamisrétti

þingsályktunartillaga

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Gizur Gottskálksson fyrir PBald, Björk Jóhannesdóttir fyrir JVK

rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hádegisverðarhlé

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

1 og 2 dagskrármál

afbrigði um dagskrármál

Lýðveldissjóður

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Lýðveldissjóður

lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Ofbeldisverk barna og unglinga

beiðni um skýrslu

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Uppsögn pistlahöfundar við Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Endurskoðun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda o.fl.

tilkynningar forseta

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kynning á frumvarpi til fjárlaga 1995

athugasemdir um störf þingsins

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 164 127,68
Prent 131 39,67
Samtals 295 167,35
2,8 klst.