Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar og borgarafundur

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Staða og starfsumhverfi íslenskrar verslunar

umræður utan dagskrár

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Álit umboðsmanns um skipan dómara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki

(tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(gerð skattframtala o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(fjárnámsendurrit)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(álagning ÁTVR)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Launamál í ríkisstofnunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ábyrgð á Icesave-reikningum í Bretlandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollalög

(landið eitt tollumdæmi)
lagafrumvarp

Sparnaður hjá ríkinu og uppsagnir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurhverf viðskipti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjur af endurflutningi hugverka

fyrirspurn

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Tollalög

(greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Samkomulag við IMF

óundirbúinn fyrirspurnatími

Embættismenn og innherjareglur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Afnám tóbakssölu í fríhöfnum

fyrirspurn

Smærri fjármálafyrirtæki -- sala notaðra bíla -- fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd

störf þingsins

Ný bankaráð ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum

fyrirspurn

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 326,83
Flutningsræða 22 93,37
Andsvar 50 64,28
Svar 9 14,68
Um fundarstjórn 11 12,27
Um atkvæðagreiðslu 1 1,15
Grein fyrir atkvæði 1 1,12
Samtals 153 513,7
8,6 klst.