Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Vextir af innheimtum ríkissjóðstekjum

fyrirspurn

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fréttastofa sjónvarps

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Framkvæmd á lögum nr. 83/1967

fyrirspurn

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Aðgerðir í atvinnumálum

lagafrumvarp

Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Skuldir Íslendinga við aðrar þjóðir

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Greiðslufrestur á skuldum bænda

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Efnahagssamvinna Norðurlanda

fyrirspurn

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(55/1964)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðjan

fyrirspurn

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna nýs gengis

lagafrumvarp

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Fjárfesting ríkisbankanna

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í Breiðholtshverfi

fyrirspurn