Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Þingfrestun

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Ingólfs Guðnasonar

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Almennar stjórnmálaumræður

Samúðarkveðjur

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Orð þingmanns um meðferðarstofnanir

um fundarstjórn

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannabreytingar í nefnd

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Skipan embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um inngöngu í þingflokk

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Frammíköll

um fundarstjórn

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Tilkynning um inngöngu í þingflokk

tilkynningar forseta

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi starfsmanna RÚV -- málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Þinghaldið næstu daga

um fundarstjórn

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingfrestun

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um þinghlé

um fundarstjórn

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingmaður ber af sér sakir

um fundarstjórn

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsóknir á meintum hlerunum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Heimsókn forseta norska Stórþingsins

tilkynningar forseta

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kosning embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Kosning embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afbr.

afbrigði um dagskrármál

Kosning í alþjóðanefndir skv. 35. gr. þingskapa, sbr. reglur forsætisnefndar frá 17. maí 1999, með síðari breytingum

kosningar

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Fundarbjalla Alþingis

tilkynningar forseta

Ávarp forseta

þingsetning

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 149 90,95
Flutningsræða 4 28,05
Samtals 153 119
2 klst.