Stefán Jóh. Stefánsson: ræður


Ræður

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis

lagafrumvarp

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

þingsályktunartillaga

Sala þjóð- og kirkjugarða

þingsályktunartillaga

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Prófesorsembætti í læknadeild háskólans

lagafrumvarp

Fjárlög 1953

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Bátaútvegsgjaldeyrir

þingsályktunartillaga

Ferðaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Málflytjendur

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Smáíbúðabyggingar

lagafrumvarp

Laun forseta Íslands

lagafrumvarp

Endurskoða orlofslögin

þingsályktunartillaga

Bátaútvegsgjaldeyrir

þingsályktunartillaga

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Bann við okri, dráttarvöxtum o. fl.

lagafrumvarp

Endurskoða orlofslögin

þingsályktunartillaga

Gengisskráning o. fl.

lagafrumvarp

Atvinnubótasjóður

lagafrumvarp

Byggingarsjóður kauptúna

lagafrumvarp