Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Gengisskráning íslensku krónunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnuhópur um eftirlitshlutverk þingsins o.fl.

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framganga samgönguáætlunar

umræður utan dagskrár

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja

(stofnun hlutafélags, heildarlög)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Umræða um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum

um fundarstjórn

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(fækkun fastanefnda)
lagafrumvarp

Undirbúningur að nýrri byggðaáætlun

fyrirspurn

Málefni aldraðra

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald

(lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
lagafrumvarp

Afhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Virkjun sjávarfalla við Ísland

fyrirspurn

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Stjórnarskipti og kosningar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mál á dagskrá -- framhald þingfundar

um fundarstjórn

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Krafa um kosningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Afsal varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingfrestun

Minningarorð um Halldóru Eldjárn

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum

störf þingsins

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frumvarp um eftirlaun

störf þingsins

Svæðisstöðvar RÚV

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipalyftan í Vestmannaeyjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um nýjan þingmann

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave-reikningar og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

tilkynning

Upplýsingar um Icesave-samkomulag og skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

um fundarstjórn

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

3. umr. um fjármálafyrirtæki

um fundarstjórn

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Drengskaparheit

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orð þingmanns um eftirlaunafrumvarp

um fundarstjórn

Mæting á fundi í viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Framkvæmdir við Gjábakkaveg

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræða um stöðu mála á fjármálamarkaði

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Efnahagsmál og umræða um fjárlög 2009

um fundarstjórn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Kosning 5. varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 133 328,68
Andsvar 46 76,2
Flutningsræða 6 35,73
Um fundarstjórn 22 25,18
Um atkvæðagreiðslu 2 2,3
Grein fyrir atkvæði 1 1,28
Samtals 210 469,37
7,8 klst.