Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Áfengiskaupaaldur

fyrirspurn

Löggæslumenn í Kópavogi

fyrirspurn

Aflaheimildir dagróðrabáta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

(forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi heyrnarlausra

fyrirspurn

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð

fyrirspurn

Söfnunarkassar

fyrirspurn

Samdráttur í rækjuveiðum og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Breiðdalsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Klám

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilraunaveiðar á túnfiski

fyrirspurn

Einangrunar- og gæsluvarðhaldsvistun

fyrirspurn

Takmarkanir á notkun nagladekkja

fyrirspurn

Þjónusta Neyðarlínunnar hf.

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(innflutningur lifandi sjávardýra)
lagafrumvarp

Frumvarp um persónuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð Alþingis við dómi Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Útköll björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Aðgerðir vegna tekjumissis grásleppusjómanna

fyrirspurn

Áhrif hvalveiðibanns

fyrirspurn

Lausaganga búfjár

fyrirspurn

Breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Landhelgisgæsla Íslands

(útboð)
lagafrumvarp

Embættiskostnaður sóknarpresta

(samningur ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Aðlögunarsamningur við fangaverði

umræður utan dagskrár

Mannanöfn og hjúskaparlög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(refsiábyrgð lögaðila)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(mútur til opinbers starfsmanns)
lagafrumvarp

Fangaverðir

fyrirspurn

Ályktun fulltrúa ESB- og EES-ríkja um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Gjafsóknir

fyrirspurn

Smíði varðskips

fyrirspurn

Hrefnuveiðar

fyrirspurn

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(gildistaka EES-reglna)
lagafrumvarp

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fangelsismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skemmdir á hafsbotni af völdum veiðarfæra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttarfarsdómstóll

lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 92,1
Flutningsræða 16 88,52
Svar 37 78,7
Andsvar 41 54,23
Samtals 122 313,55
5,2 klst.