Dagný Jónsdóttir: ræður


Ræður

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Búsetumál geðfatlaðra í Reykjavík

fyrirspurn

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Lögheimili og skipulags- og byggingarlög

(óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Umræða í félagsmálanefnd

um fundarstjórn

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar

fyrirspurn

Skilgreining vega og utanvegaaksturs

fyrirspurn

Kröfur tryggingafélaga um upplýsingar

fyrirspurn

Framboð verk- og tæknináms

fyrirspurn

Niðurskurður á framlagi til verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Vopnaburður lögreglumanna

umræður utan dagskrár

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Nám í fótaaðgerðafræði

fyrirspurn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 59,15
Andsvar 31 45,65
Flutningsræða 13 42,55
Um atkvæðagreiðslu 2 1,73
Samtals 68 149,08
2,5 klst.