Árni Páll Árnason: ræður


Ræður

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Umræða um samgönguáætlun og fjarvera innanríkisráðherra

um fundarstjórn

Framsal íslenskra fanga

fyrirspurn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Sala á eignum sem komu til frá slitabúum föllnu bankanna

sérstök umræða

Eðli og tilgangur þjóðaratkvæðagreiðslna

sérstök umræða

Stjórnarskipunarlög

(umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna

álit nefndar

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir í húsnæðismálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrismál o.fl.

(fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Rannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Tryggingagjald og samsköttun milli skattþrepa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almennar stjórnmálaumræður

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

lagafrumvarp

Munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga

skýrsla ráðherra

Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum

þingsályktunartillaga

Friðun miðhálendisins

fyrirspurn

Verðmat á hlut Landsbankans í Borgun

fyrirspurn

Afstaða Framsóknarflokksins til skattaskjóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Málefni skattaskjóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Munnleg skýrsla menntmrh. um þjónustusamning við Ríkisútvarpið ohf., fjölmiðil í almannaþágu

skýrsla ráðherra

Málaskrá og tímasetning kosninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjördagur og málaskrá ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Upplýsingar um skattskil

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir gegn lágskattaríkjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Eignir ráðherra í skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýringar forsætisráðherra á aflandsfélagi

um fundarstjórn

Eignir forsætisráðherra í skattaskjóli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Dómstólar

(heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
lagafrumvarp

Eignir í skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða mála í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Verðtrygging búvörusamnings

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjaradeila í álverinu í Straumsvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Málefni ferðaþjónustunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Framlög til barnabóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala Landsbankans á hlut sínum í Borgun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða stjórnarliða til sölu Landsbankans

um fundarstjórn

Sala bankanna

sérstök umræða

Sala Landsbankans á Borgun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Niðurstaða vinnu stjórnarskrárnefndar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(stöðugleikaframlag)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bætur almannatrygginga og lægstu laun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Lækkun tryggingagjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vopnaburður lögreglunnar

sérstök umræða

Leiðrétting þingmanns

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lögmæti smálána

fyrirspurn

Markmið Íslands í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Afstaða stjórnvalda til öryggismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Almenningssamgöngur og uppbygging þeirra á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Starfsumhverfi lögreglunnar

sérstök umræða

Störf þingsins

Viðbrögð við hryðjuverkaárásunum í París

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landbúnaður og búvörusamningur

sérstök umræða

Markmið Íslendinga í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framlagning stjórnarmála

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Forsendur stöðugleikaframlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Afsláttur af stöðugleikaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni fatlaðra

sérstök umræða

Störf þingsins

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Afsláttur erlendra kröfuhafa slitabúa bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Hæfnispróf í framhaldsskólum

fyrirspurn

Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Störf þingsins

Störf þingsins

Móttaka flóttamanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjör aldraðra og öryrkja

sérstök umræða

Almannatryggingar

(hækkun lífeyris í 300 þús. kr.)
lagafrumvarp

Tekjutenging vaxta- og barnabóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 147 614,62
Andsvar 109 213,4
Flutningsræða 17 92,12
Grein fyrir atkvæði 39 41,68
Um atkvæðagreiðslu 34 40,42
Um fundarstjórn 16 18,35
Samtals 362 1020,59
17 klst.