Jón Magnússon: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar og borgarafundur

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá, lengd þingfundar o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðför o.fl.

(bætt staða skuldara)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Visthönnun vöru sem notar orku

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Aðför o.fl.

(bætt staða skuldara)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Úrsögn úr þingflokki

tilkynning frá þingmanni

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Mál á dagskrá -- framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ástæður Breta fyrir beitingu hryðjuverkalaga gegn Íslendingum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Vandi smærri fjármálafyrirtækja

umræður utan dagskrár

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Niðurfelling skulda sjávarútvegsfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(lækkun dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Peningamarkaðssjóðir

umræður utan dagskrár

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Ummæli seðlabankastjóra um stöðu viðskiptabankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Frumvarp um sérstakan saksóknara

störf þingsins

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Málefni fasteignaeigenda

umræður utan dagskrár

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Staða á fjölmiðlamarkaði á Íslandi

umræður utan dagskrár

Viðræður forsætisráðherra við Gordon Brown í apríl

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Þakkir til Færeyinga -- stýrivaxtahækkun

störf þingsins

Virkjunarframkvæmdir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Samvinnu- og efnahagsráð Íslands

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Efnahagsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark lífeyrissjóðsgreiðslna)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(afnám stimpilgjalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði

(breytt staða íslenskra banka)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Efnahagsmál og umræða um fjárlög 2009

um fundarstjórn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 118 945,1
Andsvar 96 183,2
Flutningsræða 6 90,6
Um fundarstjórn 28 30,85
Grein fyrir atkvæði 5 4,58
Um atkvæðagreiðslu 2 1,58
Samtals 255 1255,91
20,9 klst.