Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Staða Landspítalans

umræður utan dagskrár

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar

fyrirspurn

Umboðsmenn sjúklinga

fyrirspurn

Happdrætti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjáraukning í sparisjóði)
lagafrumvarp

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

beiðni um skýrslu

NATO-þingið 2004

skýrsla

Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Kosningarnar í Írak

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Æfingaaksturssvæði

fyrirspurn

Tilraunir með vindmyllur

fyrirspurn

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skattgreiðslur Alcan á Íslandi

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Starfsmenn Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Breyting á starfsáætlun Alþingis

tilkynningar forseta

Breytt fyrirkomulag við útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Staða geðsjúkra og þjónusta við þá

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Heimsókn varaforseta neðri málstofu breska þingsins

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 139,05
Andsvar 25 40,07
Flutningsræða 5 31,9
Um fundarstjórn 5 11,6
Grein fyrir atkvæði 6 4,77
Samtals 103 227,39
3,8 klst.