Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir: ræður


Ræður

Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna

þingsályktunartillaga

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Áhrif málshraða við lagasetningu

sérstök umræða

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Almennar íbúðir

(staða stofnframlaga)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Störf þingsins

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Umræða um samgönguáætlun og fjarvera innanríkisráðherra

um fundarstjórn

Framsal íslenskra fanga

fyrirspurn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Starfsáætlun og framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Rekstrarumhverfi fjölmiðla

sérstök umræða

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Þátttaka í atkvæðagreiðslu um búvörusamning

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Byggðamál

sérstök umræða

Störf þingsins

Endurbætur á Vesturlandsvegi

fyrirspurn

Skattafsláttur af ferðakostnaði til og frá vinnu

fyrirspurn

Veiðigjöld og fjármögnun rannsókna í sjávarútvegi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Vegagerð í Gufudalssveit

fyrirspurn

Fjármögnun samgöngukerfisins

fyrirspurn

Stefna í stjórnvalda í samgönumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Námslán og námsstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Minning tveggja alda afmælis Jóns Árnasonar

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdmörk ráðuneyta, tómstundastarf)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mansal og undirboð á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða og rekstrarvandi framhaldsskólanna

sérstök umræða

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
lagafrumvarp

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Meðferð einkamála og meðferð sakamála

(millidómstig, Landsréttur)
lagafrumvarp

Dómstólar

(heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
lagafrumvarp

Lögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(menntun lögreglu)
lagafrumvarp

Dómstólar

(heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
lagafrumvarp

Starfsemi kampavínsklúbba

sérstök umræða

Dómstólar

(heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ungt fólk og staða þess

sérstök umræða

Störf þingsins

Öryggi ferðamanna

sérstök umræða

Staða Mývatns og frárennslismála

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(kærunefnd, fjölgun nefndarmanna)
lagafrumvarp

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Kosningar í haust

um fundarstjórn

Panama-skjölin og afleiðingar þeirra

um fundarstjórn

Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla menntmrh. um þjónustusamning við Ríkisútvarpið ohf., fjölmiðil í almannaþágu

skýrsla ráðherra

Störf þingsins

Túlkun reglna um hagsmunaskráningu þingmanna

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Lágskattalönd og upplýsingar um skattamál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Skýringar forsætisráðherra á aflandsfélagi

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Menningarminjar o.fl.

(Þjóðminjastofnun)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Orð utanríkisráðherra um hagsmuni þingmanns

um fundarstjórn

Fullnusta refsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afglæpavæðing vörslu neysluskammta af fíkniefnum

sérstök umræða

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Eftirlit með starfsemi hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Íslensk tunga í stafrænum heimi

fyrirspurn

Raforkumál á Vestfjörðum og Hvalárvirkjun

fyrirspurn

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Störf þingsins

Ummæli ráðherra í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Áfengis- og vímuvarnastefna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fullnusta refsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gæði heilbrigðisþjónustunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fullnusta refsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Öryggismál ferðamanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mælendaskrá í störfum þingsins

um fundarstjórn

Störf þingsins

Ný aflaregla í loðnu

sérstök umræða

Viðbrögð við undirskriftasöfnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíð sjávarútvegsbyggða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Norðurskautsmál 2015

skýrsla

Norrænt samstarf 2015

skýrsla

Listamannalaun

sérstök umræða

Almenn hegningarlög

(bann við hefndarklámi)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Staða hjúkrunarheimila í landinu

sérstök umræða

Ásakanir þingmanns

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgangur 25 ára og eldri að framhaldsskólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Orð þingmanns -- lengd þingfunda

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Greiðsluþátttökuheimildir lyfjagreiðslunefndar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Störf þingsins

Vopnaburður lögreglunnar

sérstök umræða

Störf þingsins

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Störf þingsins

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Loftslagsmál og markmið Íslands

sérstök umræða

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Störf þingsins

Geislavirk efni við Reykjanesvirkjun

fyrirspurn

Aukinn stuðningur við móttöku flóttafólks

þingsályktunartillaga

Þjóðarátak um læsi

sérstök umræða

Stefna í málefnum innflytjenda og flóttamanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 140 532,47
Andsvar 79 137,13
Flutningsræða 10 41,67
Grein fyrir atkvæði 29 27,78
Um fundarstjórn 19 25,18
Um atkvæðagreiðslu 21 25,12
Samtals 298 789,35
13,2 klst.