Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Þingfrestun

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál

þingsályktunartillaga

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingfrestun

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Aðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherra

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

(nafnbreyting og samræming laga)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup

(kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
lagafrumvarp

Atvinnuástandið á Bíldudal

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Grunnnet Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Sinubrunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Þjóðlendur

(framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
lagafrumvarp

Þjóðskrá og almannaskráning

(flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Innrásin í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þverpólitísk aðkoma að öryggismálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvörðun Bandaríkjamanna í varnarmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum

fyrirspurn

Breyting á ráðherraskipan

tilkynning frá ríkisstjórninni

Fréttir af jarðskjálftum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Yfirlýsing Alcan um lokun álversins í Straumsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Styrkir til ættleiðingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Arðsemi Kárahnjúkavirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Uppbygging álvera í framtíðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingfrestun

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Vaxtaákvörðun Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla um stöðu öryrkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eingreiðsla til bótaþega

athugasemdir um störf þingsins

Útgáfa talnaefnis um umhverfismál

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga

fyrirspurn

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Stefna ríkisstjórnarinnar í velferðarmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Leyfisveitingar til fyrirtækja

fyrirspurn

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Aðgangur að gögnum einkavæðingarnefndar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vaxtahækkun Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kosning forseta

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afsal þingmennsku

þingsetning

Minning Bergs Sigurbjörnssonar og Steinþórs Gestssonar

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 207,22
Flutningsræða 25 163,43
Andsvar 50 72,87
Svar 11 32,12
Um fundarstjórn 2 2,42
Samtals 175 478,06
8 klst.