Óli Björn Kárason: ræður


Ræður

Tollalög

(upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Samkomulag um þinglok

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna

lagafrumvarp

Skattleysi uppbóta á lífeyri

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum

(hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðigjald

(veiðigjald 2018)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Verðtrygging fjárskuldbindinga

sérstök umræða

Tollalög

(vanþróuðustu ríki heims)
lagafrumvarp

Kjararáð

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld

(hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnuður og traust

sérstök umræða

Störf þingsins

Viðlagatrygging Íslands

(heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(vanþróuðustu ríki heims)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.)
lagafrumvarp

Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn

(grunnlínupunktar)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Hvítbók um fjármálakerfið

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki

(skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024

þingsályktunartillaga

Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Afnám innflæðishafta og vaxtastig

sérstök umræða

Jöfn meðferð á vinnumarkaði

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(hækkun starfslokaaldurs)
lagafrumvarp

Arion banki

sérstök umræða

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(viðvera endurskoðenda á aðalfundum)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Sjúkratryggingar Íslands sem kaupanda heilbrigðisþjónustu, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Ábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis

beiðni um skýrslu

Þingsköp Alþingis

(líftími þingmála)
lagafrumvarp

Gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Mál frá ríkisstjórninni

um fundarstjórn

Störf þingsins

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

þingsályktunartillaga

Markaðar tekjur

lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Embættisfærslur dómsmálaráðherra

um fundarstjórn

Störf þingsins

Félagsleg undirboð og svik á vinnumarkaði

sérstök umræða

Staða einkarekinna fjölmiðla

sérstök umræða

Staðsetning þjóðarsjúkrahúss

sérstök umræða

Ábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis

beiðni um skýrslu

Störf þingsins

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan

skýrsla ráðherra

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(launafyrirkomulag forstöðumanna)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 253,33
Andsvar 68 126,23
Flutningsræða 4 21,65
Um atkvæðagreiðslu 9 9,92
Grein fyrir atkvæði 2 1,68
Samtals 137 412,81
6,9 klst.