Ingi Björn Albertsson: ræður


Ræður

Afgreiðsla frv. um tóbaksvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda, krókaleyfi, fullvinnsla og afli utan kvóta)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Átak í málefnum barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um að draga úr áfengisneyslu

þingsályktunartillaga

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Ólympískir hnefaleikar

þingsályktunartillaga

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla af launum blaðsölubarna

fyrirspurn

Hækkun skattleysismarka

fyrirspurn

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

fyrirspurn

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Innflutningur garðávaxta

fyrirspurn

Niðurfelling virðisaukaskatts af barnafatnaði

fyrirspurn

Glasafrjóvgun

fyrirspurn

Verslunarálagning matvæla

fyrirspurn

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 200,4
Andsvar 42 60,35
Um fundarstjórn 13 25,05
Flutningsræða 3 5,85
Málsh. um fundarstjórn 1 0,52
Samtals 90 292,17
4,9 klst.