Valgerður Bjarnadóttir: ræður


Ræður

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Vaxtagreiðslur af lánum almennings

sérstök umræða

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð neytendalán)
lagafrumvarp

Raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka

lagafrumvarp

Starfsáætlun og framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

sérstök umræða

Störf þingsins

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Hlutdeild sveitarfélaga í svokölluðum bankaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Endurnýjun ökuskírteina eftir 65 ára aldur

fyrirspurn

Sala á eignum sem komu til frá slitabúum föllnu bankanna

sérstök umræða

Stjórnarskipunarlög

(umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Starfsáætlun sumarþings

um fundarstjórn

Störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð neytendalán)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(lýðheilsusjóður)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Gjaldeyrismál o.fl.

(fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör þvert á flokka)
lagafrumvarp

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
lagafrumvarp

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti

lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Framtíðarsýn í skattkerfum og samfélagslegt hlutverk skatta

sérstök umræða

Aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsemi kampavínsklúbba

sérstök umræða

Staða fjölmiðla á Íslandi

sérstök umræða

Rannsókn á mánaðartekjum háskólanema

fyrirspurn

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Lyfjalög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Öryggi ferðamanna

sérstök umræða

Dagsetning kosninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Réttindabrot á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Kosningar í haust

um fundarstjórn

Kjördagur og áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Rannsóknarnefndir

lagafrumvarp

Störf þingsins

Málaskrá ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Menningarminjar o.fl.

(Þjóðminjastofnun)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Afglæpavæðing vörslu neysluskammta af fíkniefnum

sérstök umræða

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Skil sérfræðilækna á starfsemisupplýsingum

fyrirspurn

Apótek og lausasala lyfja

fyrirspurn

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Arðgreiðsluáform tryggingafélaganna

sérstök umræða

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(stöðugleikaframlag)
lagafrumvarp

Framlög í aldarafmælissjóð Háskóla Íslands

fyrirspurn

Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014

álit nefndar

Verðtrygging og afnám hennar

sérstök umræða

Sveitarstjórnarlög

(uppbygging ferðamannastaða)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Niðurstöður greiningar UNICEF á hag barna og viðbrögð stjórnvalda við þeim

sérstök umræða

Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Störf þingsins

Skatteftirlit og skattrannsóknir

fyrirspurn

Styrkur til kvikmyndar um flóttamenn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Listamannalaun

sérstök umræða

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
lagafrumvarp

Parísarfundurinn um loftslagsmál, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Störf þingsins

Ákvæði um greiðslu sérstakrar framfærsluuppbótar í samræmi við búsetu hér á landi

fyrirspurn

Starfsmannaleigur og félagsleg undirboð

fyrirspurn

Ársreikningar

(einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hugmyndir um einkavæðingu Landsbankans

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Undirbúningur búvörusamninga og minnkuð tollvernd

fyrirspurn

Staða fatlaðra nemenda í framhaldsskólum

sérstök umræða

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Beiðni um umræðu um afnám verðtryggingar

um fundarstjórn

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna

fyrirspurn

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Afnám verðtryggingar o.fl.

um fundarstjórn

Fjárhagsvandi tónlistarskólanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Framtíðargjaldmiðill Íslands

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Kostnaður vegna gjaldþrotaskipta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

(rangar upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Styrking leikskóla og fæðingarorlofs

þingsályktunartillaga

Uppbygging ferðamannastaða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Réttur til lyfjameðferðar í heilbrigðisþjónustu

sérstök umræða

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

sérstök umræða

Störf þingsins

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Viðvera forsætisráðherra í fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 144 649,2
Andsvar 140 254,62
Flutningsræða 13 127,18
Um fundarstjórn 37 43,7
Um atkvæðagreiðslu 14 13,55
Grein fyrir atkvæði 14 9,62
Samtals 362 1097,87
18,3 klst.