Ásmundur Friðriksson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Könnun á hagkvæmi strandflutninga, 11. nóvember 2020
 2. Minnisvarði um eldgosin í Surtsey og Heimaey, 13. október 2020
 3. Sérstök þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni, 11. mars 2021
 4. Skipun starfshóps um uppbyggingu opinbers skrifstofuhúsnæðis í Reykjanesbæ, 9. júní 2021
 5. Úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks, 20. október 2020
 6. Þekkingarsetur í Reykjanesbæ, 9. júní 2021
 7. Þyrlupallur á Heimaey, 8. október 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Innviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfn, 11. september 2019
 2. Könnun á hagkvæmni strandflutninga, 13. nóvember 2019
 3. Menningarsalur Suðurlands, 11. september 2019
 4. Utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands, 11. september 2019
 5. Úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks, 28. nóvember 2019
 6. Þyrlupallur á Heimaey, 11. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Innviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfn, 20. september 2018
 2. Menningarsalur Suðurlands, 2. nóvember 2018
 3. Umhverfismat fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdal, 18. september 2018
 4. Utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands, 11. desember 2018
 5. Þyrlupallur á Heimaey, 20. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Umhverfismat fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdal, 26. febrúar 2018

147. þing, 2017

 1. Göng milli lands og Eyja, 26. september 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, 18. september 2015
 2. Endurskoðun á slægingarstuðlum, 10. september 2015
 3. Millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll, 18. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, 18. september 2014
 2. Endurskoðun á slægingarstuðlum, 7. nóvember 2014
 3. Millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll, 18. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, 7. apríl 2014
 2. Millilandaflug um Vestmannaeyja- og Ísafjarðarflugvöll, 1. apríl 2014

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum, 12. október 2020
 2. Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 15. október 2020
 3. Aukin skógrækt til kolefnisbindingar, 8. október 2020
 4. Brottfall aldurstengdra starfslokareglna, 19. nóvember 2020
 5. Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar, 8. október 2020
 6. Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd, 7. apríl 2021
 7. Endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir, 3. nóvember 2020
 8. Flóðavarnir á landi, 9. október 2020
 9. Framfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2020, 22. mars 2021
 10. Greiðara aðgengi að meðferðarúrræðum á sjúkrahúsinu Vogi, 8. október 2020
 11. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 7. október 2020
 12. Minning Margrétar hinnar oddhögu, 8. október 2020
 13. Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni, 5. nóvember 2020
 14. Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum, 6. október 2020
 15. Orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega, 15. október 2020
 16. Óréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðni, 2. desember 2020
 17. Rannsókn á jarðlögum milli Heimaeyjar og Kross í Landeyjum, 26. maí 2021
 18. Rannsóknir á nýgengi krabbameina á Suðurnesjum, 9. júní 2021
 19. Sértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og langveik börn, 15. október 2020
 20. Tímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverks, 13. október 2020
 21. Verndun og varðveisla skipa og báta, 4. nóvember 2020
 22. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 15. október 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum, 28. nóvember 2019
 2. Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 25. nóvember 2019
 3. Brottfall aldurstengdra starfslokareglna, 28. nóvember 2019
 4. Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar, 12. september 2019
 5. Flóðavarnir á landi, 11. september 2019
 6. Framleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyni, 26. september 2019
 7. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 12. september 2019
 8. Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum, 3. febrúar 2020
 9. Mótun klasastefnu, 17. september 2019
 10. Niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda, 20. janúar 2020
 11. Óháð úttekt á Landeyjahöfn, 12. september 2019
 12. Sértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma, 10. október 2019
 13. Skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustu, 11. september 2019
 14. Stefnumótun og framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum, 19. september 2019
 15. Verndun og varðveisla skipa og báta, 21. október 2019
 16. Vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins, 20. janúar 2020
 17. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 1. nóvember 2019
 18. Þjóðarátak í landgræðslu, 11. nóvember 2019
 19. Þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum, 1. nóvember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna, 31. maí 2019
 2. Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar, 4. júní 2019
 3. Efling björgunarskipaflota Landsbjargar, 20. september 2018
 4. Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd, 19. september 2018
 5. Flóðavarnir á landi, 14. nóvember 2018
 6. Landssímahúsið við Austurvöll, 30. janúar 2019
 7. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 24. september 2018
 8. Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni, 9. október 2018
 9. Mótun stefnu um bráðaþjónustu utan spítala, 18. mars 2019
 10. Óháð úttekt á Landeyjahöfn, 6. maí 2019
 11. Samstarf vestnorrænu landanna um tungumál í stafrænum heimi, 12. desember 2018
 12. Skipan starfshóps er leggi til breytingar til að auka hlutfall bólusetninga barna, 18. október 2018
 13. Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum, 9. október 2018
 14. Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu, 19. júní 2019
 15. Vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta barna og unglinga, 12. desember 2018
 16. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 27. september 2018
 17. Þjóðarátak í forvörnum, 30. mars 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Hjólaleið milli Reykjavíkur og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, 21. mars 2018
 2. Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi, 25. janúar 2018
 3. Ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála, 25. janúar 2018
 4. Útgáfa vestnorrænnar söngbókar, 25. janúar 2018
 5. Úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla, 25. janúar 2018
 6. Vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum, 25. janúar 2018
 7. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 16. mars 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 9. febrúar 2017
 2. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 2. mars 2017
 3. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 31. mars 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum, 23. september 2015
 2. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 11. september 2015
 3. Meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla, 26. maí 2016
 4. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 10. september 2015
 5. Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni, 9. mars 2016
 6. Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum, 24. september 2015
 7. Notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum, 6. nóvember 2015
 8. Nýting eyðijarða í ríkiseigu, 14. september 2015
 9. Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, 9. mars 2016
 10. Strandveiðiferðamennska, 1. febrúar 2016
 11. Umferðarljósamerkingar á matvæli, 14. september 2015
 12. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 30. ágúst 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu, 10. september 2014
 2. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 15. september 2014
 3. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 16. september 2014
 4. Mótun viðskiptastefnu Íslands, 11. september 2014
 5. Niðurfelling aðflutningsgjalda af ódýrum vörum, 23. október 2014
 6. Nýting eyðijarða í ríkiseigu, 22. september 2014
 7. Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum, 22. október 2014
 8. Umferðarljósamerkingar á matvæli, 11. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða, 29. janúar 2014
 2. Efling skógræktar sem atvinnuvegar, 29. nóvember 2013
 3. Endurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar, 27. mars 2014
 4. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 4. október 2013
 5. Forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli, 3. október 2013
 6. Hagkvæmni lestarsamgangna, 12. febrúar 2014
 7. Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum, 27. nóvember 2013
 8. Mótun viðskiptastefnu Íslands, 8. október 2013
 9. Myglusveppur og tjón af völdum hans, 15. október 2013
 10. Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu, 15. október 2013
 11. Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku, 29. janúar 2014
 12. Samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna, 9. október 2013
 13. Skilgreining auðlinda, 11. febrúar 2014
 14. Veiting rekstrarleyfa fyrir veitingastaði, 16. október 2013