Halla Signý Kristjánsdóttir: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir, 3. nóvember 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir, 1. nóvember 2019
 2. Fræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu, 17. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Fræðsla um og meðferð við vefjagigt, 16. október 2018

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Aðgengi að vörum sem innihalda CBD, 6. október 2020
 2. Aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum, 12. október 2020
 3. Aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga, 21. október 2020
 4. Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 15. október 2020
 5. Brottfall aldurstengdra starfslokareglna, 19. nóvember 2020
 6. Leyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitíma, 12. nóvember 2020
 7. Mótun efnahagslega hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi, 7. október 2020
 8. Réttur barna til að þekkja uppruna sinn, 15. október 2020
 9. Uppgræðsla lands og ræktun túna, 19. nóvember 2020
 10. Upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, 6. október 2020
 11. Úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks, 20. október 2020
 12. Verndun og varðveisla skipa og báta, 4. nóvember 2020
 13. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 15. október 2020
 14. Þjóðarátak í landgræðslu, 19. nóvember 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum, 28. nóvember 2019
 2. Aðgerðaáætlun í jarðamálum, 17. september 2019
 3. Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 25. nóvember 2019
 4. Alþingi sem fjölskylduvænn vinnustaður, 4. nóvember 2019
 5. Brottfall aldurstengdra starfslokareglna, 28. nóvember 2019
 6. Forsjár- og umgengnismál barna (endurskoðun barnalaga), 17. mars 2020
 7. Mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi, 12. september 2019
 8. Mótun klasastefnu, 17. september 2019
 9. Náttúrustofur, 13. september 2019
 10. Réttur barna til að vita um uppruna sinn, 13. september 2019
 11. Sértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma, 10. október 2019
 12. Skipulagt hjartaeftirlit ungs fólks, 26. september 2019
 13. Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæsastofna á Íslandi, 14. október 2019
 14. Úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks, 28. nóvember 2019
 15. Verndun og varðveisla skipa og báta, 21. október 2019
 16. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 1. nóvember 2019
 17. Þjóðarátak í landgræðslu, 11. nóvember 2019
 18. Þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum, 1. nóvember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna, 31. maí 2019
 2. Dagur nýrra kjósenda, 18. september 2018
 3. Heimavist á höfuðborgarsvæðinu, 12. desember 2018
 4. Mótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til bújarða, 13. september 2018
 5. Mótun iðnaðarstefnu, 13. júní 2019
 6. Mótun klasastefnu, 14. september 2018
 7. Mótun stefnu um bráðaþjónustu utan spítala, 18. mars 2019
 8. Náttúrustofur, 13. september 2018
 9. Skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga, 18. febrúar 2019
 10. Staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum, 26. september 2018
 11. Stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni, 14. september 2018
 12. Uppgræðsla lands og ræktun túna, 26. nóvember 2018
 13. Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu, 19. júní 2019
 14. Velferðartækni, 2. nóvember 2018
 15. Vistvæn opinber innkaup á matvöru, 13. september 2018
 16. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 27. september 2018
 17. Þjóðarátak í forvörnum, 30. mars 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Endurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur, 23. mars 2018
 2. Mat á forsendum við útreikning verðtryggingar, 30. janúar 2018
 3. Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 19. desember 2017
 4. Samræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneyta, 18. desember 2017
 5. Skattleysi uppbóta á lífeyri, 8. júní 2018
 6. Skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga, 16. febrúar 2018
 7. Stofnun lýðháskóla UMFÍ á Laugarvatni, 6. apríl 2018
 8. Vistvæn opinber innkaup á matvöru, 26. febrúar 2018
 9. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 16. mars 2018