Einar Már Sigurðarson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Einstaklingsmiðaður framhaldsskóli, 10. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Fullorðinsfræðsla, 5. október 2005
 2. Nýtt tækifæri til náms, 4. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Nýtt tækifæri til náms, 7. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Nýtt tækifæri til náms, 1. mars 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Nýtt tækifæri til náms, 10. mars 2003

117. þing, 1993–1994

 1. Uppbygging verknámsaðstöðu í framhaldsskólum, 17. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi, 17. nóvember 1992

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna, 1. apríl 2009
 2. Bein kosning framkvæmdarvaldsins, 23. febrúar 2009
 3. Heilsársvegur yfir Kjöl, 7. október 2008
 4. Jarðgöng undir Fjarðarheiði, 25. mars 2009
 5. Rannsóknarboranir á Þeistareykjum og álver á Bakka, 11. febrúar 2009
 6. Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum, 30. mars 2009
 7. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 9. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Efling íslenska geitfjárstofnsins, 7. desember 2007
 2. Efling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri, 15. október 2007
 3. Heilsársvegur yfir Kjöl, 16. október 2007
 4. Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 4. október 2007
 5. Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar, 31. mars 2008
 6. Undirbúningur að þjónustumiðstöð við olíuleit á Drekasvæði, 14. desember 2007
 7. Uppbygging þekkingarmiðstöðvar um uppeldismál, 12. mars 2008
 8. Þyrlubjörgunarsveit á Akureyri, 4. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Aðgerðir gegn fátækt, 16. janúar 2007
 2. Aðgerðir til að lækka matvælaverð, 4. október 2006
 3. Endurskipulagning á skattkerfinu, 16. október 2006
 4. Háhraðanettengingar í dreifbýli og á smærri þéttbýlisstöðum, 11. október 2006
 5. Heildarstefnumótun í málefnum útlendinga og innflytjenda, 5. október 2006
 6. Ný framtíðarskipan lífeyrismála, 3. október 2006
 7. Rammaáætlun um náttúruvernd, 4. október 2006
 8. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 12. mars 2007
 9. Skattaívilnanir vegna framlaga til mannúðar- og menningarmála, 31. október 2006
 10. Úrbætur í málefnum barna og unglinga sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi, 10. október 2006
 11. Vegagerð um Stórasand, 10. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Aðgerðir gegn fátækt, 26. janúar 2006
 2. Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, 4. október 2005
 3. Ferðasjóður íþróttafélaga, 26. apríl 2006
 4. Fiskverndarsvæði við Ísland, 11. október 2005
 5. Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð, 12. október 2005
 6. Mat á mannaflaþörf í atvinnugreinum, 10. október 2005
 7. Nýskipan í starfs- og fjöltækninámi, 5. október 2005
 8. Rannsókn á þróun valds og lýðræðis, 5. október 2005
 9. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 21. mars 2006
 10. Úrbætur í málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi, 17. október 2005
 11. Vegagerð um Stórasand, 10. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Aðgerðir gegn fátækt, 25. janúar 2005
 2. Afdrif laxa í sjó, 5. október 2004
 3. Atvinnuvegaráðuneyti, 4. október 2004
 4. Breytingar á stjórnarskrá (endurskoðun), 4. október 2004
 5. Efling starfsnáms, 6. október 2004
 6. Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð, 7. október 2004
 7. Háhraðanettengingar í dreifbýli, 9. nóvember 2004
 8. Jöfnun lífeyrisréttinda, 10. desember 2004
 9. Notkun endurnýjanlegra, innlendra orkugjafa, 5. október 2004
 10. Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni, 10. nóvember 2004
 11. Úrbætur í málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi, 27. janúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Aðgerðir gegn fátækt, 2. október 2003
 2. Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti, 1. mars 2004
 3. Afdrif laxa í sjó, 10. nóvember 2003
 4. Aldarafmæli heimastjórnar, 2. október 2003
 5. Bætt staða þolenda kynferðisbrota, 13. október 2003
 6. Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum, 2. október 2003
 7. Jarðgöng undir Vaðlaheiði, 5. desember 2003
 8. Landsdómur og ráðherraábyrgð, 19. febrúar 2004
 9. Milliliðalaust lýðræði, 18. febrúar 2004
 10. Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús, 3. febrúar 2004
 11. Skipulag sjóbjörgunarmála, 24. nóvember 2003
 12. Stytting þjóðvegar eitt, 5. febrúar 2004
 13. Umferðaröryggi á þjóðvegum, 28. október 2003
 14. Vegagerð um Stórasand, 5. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Aðstaða til hestamennsku, 7. nóvember 2002
 2. Bætt staða þolenda kynferðisafbrota, 8. október 2002
 3. Framboð á leiguhúsnæði, 23. janúar 2003
 4. Hálendisþjóðgarður, 29. október 2002
 5. Milliliðalaust lýðræði, 6. febrúar 2003
 6. Rannsóknir á þorskeldi, 4. október 2002
 7. Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni, 2. október 2002
 8. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, 16. október 2002
 9. Starfslok fyrrverandi forstjóra Landssíma Íslands hf., 29. janúar 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði, 4. október 2001
 2. Átak til að lengja ferðaþjónustutímann, 11. október 2001
 3. Ferðaþjónusta á norðausturhorni Íslands, 30. október 2001
 4. Hálendisþjóðgarður, 22. mars 2002
 5. Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta, 5. nóvember 2001
 6. Milliliðalaust lýðræði, 11. október 2001
 7. Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar, 10. október 2001
 8. Rannsóknir á þorskeldi, 8. október 2001
 9. Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni, 12. nóvember 2001
 10. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, 8. október 2001
 11. Siðareglur fyrir alþingismenn, 4. október 2001
 12. Siðareglur í stjórnsýslunni, 3. október 2001
 13. Sjálfstæði Palestínu, 29. nóvember 2001
 14. Sjóðandi lághitasvæði, 18. október 2001
 15. Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar, 26. febrúar 2002
 16. Tilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinu, 15. október 2001
 17. Vernd votlendis, 30. október 2001
 18. Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, 8. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Bætt staða námsmanna, 31. október 2000
 2. Framboð á leiguhúsnæði, 1. mars 2001
 3. Mennta- og fjarkennslumiðstöðvar, 16. nóvember 2000
 4. Merkingar hjólreiðabrauta, 26. febrúar 2001
 5. Rannsóknir á þorskeldi, 2. apríl 2001
 6. Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara, 16. október 2000
 7. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, 12. mars 2001
 8. Útvarps- og sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi, 16. janúar 2001
 9. Vöruverð á landsbyggðinni, 2. apríl 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Bætt staða þolenda kynferðisafbrota, 11. nóvember 1999
 2. Málefni innflytjenda, 13. desember 1999
 3. Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði, 5. október 1999
 4. Sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi, 2. desember 1999
 5. Úttekt á aðstöðu til hestamennsku, 6. mars 2000
 6. Vernd votlendis, 24. febrúar 2000

115. þing, 1991–1992

 1. Stuðningur við afvopnunaraðgerðir forseta Bandaríkjanna og forseta Sovétríkjanna, 15. október 1991