Finnur Jónsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Fréttasendingar til skipa, 15. desember 1950
 2. Jöfnunarverð á olíu og benzíni, 24. nóvember 1950
 3. Rekstrarvörur atvinnuveganna, 13. febrúar 1951
 4. Vélbátaflotinn (skipun nefndar) , 8. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Efling útgerðar í Ísafjarðarkaustað, 10. maí 1950
 2. Innheimta á sölugjaldi bifreiða, 1. mars 1950
 3. Sauðfjársjúkdómar (sérfræðileg aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma) , 21. apríl 1950
 4. Síldveiðar og síldarleit, 5. janúar 1950
 5. Útflutningur veiðiskipa, 1. mars 1950

67. þing, 1947–1948

 1. Síldarrannsóknir, 19. nóvember 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Þorpsmyndun á Egilsstöðum, 16. apríl 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Alþjóðlega vinnumálasambandið, 14. nóvember 1944
 2. Eftirlit með skipum, 1. febrúar 1944
 3. Rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps, 6. desember 1944
 4. Vélskipasmíði innanlands, 17. janúar 1944

62. þing, 1943

 1. Málfrelsi í híbýlum Háskóla Íslands, 8. desember 1943
 2. Rannsókn á olíufélögin og um olíuverzlunina, 15. október 1943
 3. Uppbót á landbúnaðarafurðum, 20. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps, 31. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps, 13. ágúst 1942
 2. Vélar og efni fiskibáta, 11. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Kollabúðarheiði, 28. apríl 1942

58. þing, 1941

 1. Fisksölusamningurinn við Breta, 20. október 1941

55. þing, 1940

 1. Saltfisksveiðar togara, 12. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Síldarlýsisverksmiðja, 17. apríl 1939

50. þing, 1936

 1. Landhelgisgæzla, 23. mars 1936
 2. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 9. maí 1936

48. þing, 1934

 1. Kryddsíldartollur í Danmörku, 23. nóvember 1934
 2. Verslunarerindrekar í Mið-Evrópu, 23. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Talstöðvar, 16. nóvember 1933

Meðflutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum, 12. október 1950
 2. Togaradeilan, 12. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Rekstur útflutningsatvinnuveganna, 16. maí 1950
 2. Verðlag á benzíni og olíu, 19. apríl 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Radioviti á Arnarnesi, 11. febrúar 1949
 2. Viðgerðarstöð talstöðva o.fl., 16. febrúar 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Endurgreiðsla aðflutningsgjalda af vélbátum, 18. nóvember 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Hveraorka á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, 11. mars 1946
 2. Stórgróðaskattur, 13. apríl 1946
 3. Togarakaup bæjar- og hreppsfélaga, 13. apríl 1946
 4. Verzlunar-, viðskipta- verðlags- og gjaldeyrismál, 11. apríl 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Bátasmíði innan lands, 6. september 1944
 2. Birting skjala varðandi samband Íslands og Danmerkur, 19. janúar 1944
 3. Endurskoðun stjórnskipunarlaga, 15. júní 1944

62. þing, 1943

 1. Kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f, 20. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Milliþinganefnd í póstmálum, 2. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Kaup og kjör í opinberri vinnu, 10. ágúst 1942
 2. Milliþinganefnd atvinnumála o.fl., 2. september 1942
 3. Virkjun Fljótaár, 17. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Drykkjumannahæli, 30. mars 1942

57. þing, 1941

 1. Áfengismál, 9. júlí 1941

56. þing, 1941

 1. Orlof, 26. mars 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Síldarverksmiðja á Raufarhöfn, 17. mars 1939
 2. Tímareikningur, 28. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Milliþinganefnd í skattamálum, 5. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Gæzlu- og björgunarskip fyrir Vestfjörðum, 15. desember 1937
 2. Hafrannsóknir, 3. nóvember 1937
 3. Raforka frá Ísafirði, 27. nóvember 1937
 4. Strandferðasjóður, 15. desember 1937

51. þing, 1937

 1. Dánarbætur o. fl., 17. apríl 1937
 2. Hafnarbætur á Raufarhöfn, 16. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Eftirlit með skipum, 23. mars 1936
 2. Rekstrarlán síldarútvegsins, 2. maí 1936
 3. Stýrimanna- og vélstjóraskóli, 22. apríl 1936

47. þing, 1933

 1. Launauppbót talsímakvenna, 25. nóvember 1933
 2. Vantraust á dómsmálaráðherra, 15. nóvember 1933
 3. Varalögregla, 22. nóvember 1933
 4. Veðurathuganir, 24. nóvember 1933