Gísli Guðmundsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

92. þing, 1971–1972

 1. Aðsetur ríkisstofnana og embættismanna, 29. febrúar 1972
 2. Endurskoðun stjórnarskrárinnar, 12. apríl 1972
 3. Endurskoðun stjórnarskrárinnar, 10. maí 1972
 4. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 2. mars 1972
 5. Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu, 31. janúar 1972
 6. Sérfræðileg aðstoð við þingnefndir, 22. febrúar 1972
 7. Tækniskóli Íslands á Akureyri, 6. mars 1972
 8. Uppbygging þjóðvegakerfisins, 11. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Áætlun til að binda enda á vanþróun Íslands í vegamálum (10 ára áætlun um ráðstafanir) , 4. febrúar 1971
 2. Móðurmálskennsla í barna- og gagnfræðaskólum, 3. febrúar 1971
 3. Skipting landsins í fylki (er hafi sjálfstjórn í sérmálum) , 17. mars 1971
 4. Virkjun Sandár (í Þistilfirði) , 18. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Endurskoðun stjórnarskrárinnar, 15. október 1969
 2. Hringbraut um landið, 15. apríl 1970

88. þing, 1967–1968

 1. Endurskoðun stjórnarskrárinnar, 21. mars 1968
 2. Strandferðir norðanlands, 11. mars 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Fullnaðarpróf í tæknifræði, 2. febrúar 1967

85. þing, 1964–1965

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 27. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 14. nóvember 1963
 2. Fræðslu- og listaverkamiðstöðvar, 23. janúar 1964
 3. Sjónvarpsmál, 14. maí 1964
 4. Strandferðir norðanlands, 21. nóvember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 29. mars 1963
 2. Strandferðir norðanlands, 2. apríl 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Kvikmyndun íslenskra starfshátta, 20. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Framleiðslu- og framkvæmdaáætlun þjóðarinnar, 31. október 1960
 2. Rafvæðing Norðausturlands, 20. desember 1960
 3. Verndun geitfjárstofnsins, 14. október 1960
 4. Virkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðju, 11. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Virkjun Jökulsár á Fjöllum, 17. mars 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Landhelgismál, 28. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Aðsetur ríkisstofnana og embættismanna, 18. nóvember 1957
 2. Strandferðaskipið Herðubreið, 7. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Strandferðaskipið Herðubreið, 16. maí 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Eyðing refa og minka, 17. október 1955
 2. Uppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, 17. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Radarstöðvar, 11. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 7. apríl 1954

69. þing, 1949–1950

 1. Farkennaralaun, 2. desember 1949

61. þing, 1942–1943

 1. Dýpkunarskip ríkisins, 2. desember 1942
 2. Hafnarskilyrði á Þórshöfn, 20. nóvember 1942
 3. Kennaraskóli Íslands, 22. mars 1943
 4. Vegagerð og símalagning, 16. desember 1942
 5. Vegarstæði að Skálum, 1. mars 1943

59. þing, 1942

 1. Langanesvegur, 27. apríl 1942

56. þing, 1941

 1. Einkasímalög, 27. febrúar 1941
 2. Garðyrkjufélög, 27. maí 1941
 3. Síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar, 22. apríl 1941
 4. Vegavinna, 25. apríl 1941

51. þing, 1937

 1. Hafnarbætur á Raufarhöfn, 16. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Eftirlit með skipum, 23. mars 1936
 2. Vegarstæði um Öxarfjarðarheiði og Hálsa, 18. febrúar 1936

48. þing, 1934

 1. Aðstoð við fiskibáta og eftirlit með veiðarfærum, 30. október 1934

Meðflutningsmaður

93. þing, 1972–1973

 1. Fiskiðnskóli í Siglufirði, 30. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Ferðamál, 1. febrúar 1972
 2. Mennta- og vísindastofnanir utan höfuðborgarinnar, 17. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Áætlun um skólaþörf landsmanna (heildar, næstu 10-15 ár), 29. október 1970
 2. Hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið (undirbúning heildarlöggjafar um), 12. nóvember 1970
 3. Kalrannsóknir á Akureyri (efling), 11. nóvember 1970
 4. Klak- og eldisstöð fyrir lax og silung (í Þingeyjarsýslum), 12. nóvember 1970
 5. Menntastofnanir og vísinda utan höfuðborgarinnar (dreifing, og efling Akureyrar sem miðstöð), 6. nóvember 1970
 6. Sáttanefnd í Laxárdeilunni, 30. mars 1971
 7. Skipulag vöruflutninga (og jöfnun flutningskostnaðar), 26. október 1970
 8. Staðsetning ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana (athugun á), 16. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Menntastofnanir utan höfuðborgarinnar, 17. mars 1970
 2. Æðarrækt, 16. desember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Kaup og útgerð verksmiðjutogara, 21. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Embættaveitingar, 13. febrúar 1968
 2. Hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið, 12. desember 1967
 3. Náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða, 13. mars 1968
 4. Ráðstafanir vegna hafíshættu, 1. apríl 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Endurnýjun strandferðaskipaflotans og skipulagning strandferða, 17. október 1966
 2. Heildarlöggjöf um hagnýtingu fiskimiðanna umhverfis landið, 2. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 16. nóvember 1965
 2. Klak- og eldisstöð fyrir laxfiska, 15. nóvember 1965
 3. Markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna, 12. október 1965
 4. Réttur til landgrunns Íslands, 24. febrúar 1966
 5. Skipting landsins í fylki er hafi sjálfstjórn í sérmálum, 8. febrúar 1966
 6. Strandferðaskip (milliþinganefnd), 24. mars 1966
 7. Þjóðaratkvæðagreiðsla um samkomustað Alþingis, 26. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Afréttamálefni, 19. nóvember 1964
 2. Efling Akureyrar sem skólabæjar, 5. nóvember 1964
 3. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 11. febrúar 1965
 4. Klak- og eldisstöðvar fyrir laxfiska, 25. mars 1965
 5. Landafundir Íslendinga í Vesturheimi, 27. október 1964
 6. Markaðsrannsóknir í þágu atvinnuveganna, 26. nóvember 1964
 7. Raforkumál, 30. nóvember 1964
 8. Samkomustaður Alþingis (þjóðaratkvæðagreiðsla), 8. mars 1965
 9. Skipting landsins í fylki er hafi sjálfstjórn í sérmálum, 9. desember 1964
 10. Stóriðjumál, 13. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Afurða- og rekstrarlán landbúnaðarins, 29. október 1963
 2. Búfjártryggingar, 17. október 1963
 3. Félagsheimili, 7. apríl 1964
 4. Fiskiðnskóli, 24. janúar 1964
 5. Fóðuriðnaðarverksmiðjur, 20. febrúar 1964
 6. Framtíðarstaðsetning skóla, 11. maí 1964
 7. Heyverkunarmál, 22. október 1963
 8. Landfundir Íslendinga í Vesturheimi, 18. febrúar 1964
 9. Markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna, 2. apríl 1964
 10. Rafvæðingaráætlun, 19. nóvember 1963
 11. Stórvirkjunar- og stóriðjumál, 12. febrúar 1964
 12. Tryggingar gegn uppskerubresti og afurðatjóni í landbúnaði, 11. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Afurða- og rekstrarlán iðnaðarins, 5. apríl 1963
 2. Búfjártryggingar, 27. mars 1963
 3. Ferðir íslenzkra fiskiskipa, 19. október 1962
 4. Fiskiðnskóli, 22. október 1962
 5. Heyverkunarmál, 25. október 1962
 6. Jarðhitarannsóknir á Norðurlandi eystra, 15. nóvember 1962
 7. Landfundir Íslendinga í Vesturheimi, 26. mars 1963
 8. Raforkumál, 15. október 1962
 9. Sjúkrahús, 11. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Áætlun um framkvæmdir í landinu, 20. mars 1962
 2. Biskupssetur í Skálholti, 27. mars 1962
 3. Bygginarsjóður sveitabæja, 17. nóvember 1961
 4. Heyverkunarmál, 2. nóvember 1961
 5. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 23. október 1961
 6. Landafundir Íslendinga í Vesturheimi, 17. nóvember 1961
 7. Lýsishersluverksmiðja, 2. nóvember 1961
 8. Raforkumál, 13. mars 1962
 9. Skóli fyrir fiskmatsmenn, 28. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Iðnrekstur, 14. nóvember 1960
 2. Lán til veiðarfærakaupa, 14. október 1960
 3. Sjálfvirkt símakerfi (um land allt), 25. mars 1961
 4. Skóli fyrir fiskmatsmenn, 1. febrúar 1961
 5. Utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendis, 14. desember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Raforkumál, 1. febrúar 1960
 2. Utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendis, 16. mars 1960
 3. Þjóðháttasaga Íslendinga, 2. febrúar 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Framkvæmdir í raforkumálum, 5. maí 1959
 2. Innflutningur varahluta í vélar, 13. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Biskup í Skálholti, 28. mars 1958
 2. Brúar- og vegagerð, 14. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Biskup Íslands skuli hafa aðsetur í Skálholti, 14. maí 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Blaðamannaskóli, 26. janúar 1956
 2. Fræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðum, 25. október 1955
 3. Kjarnorkumál, 17. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Leit að fiskimiðum fyrir Norðurlandi og Austfjörðum, 5. maí 1955
 2. Nýjar atvinnugreinar, 16. febrúar 1955

72. þing, 1952–1953

 1. Heyforðabúr, 18. nóvember 1952
 2. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 27. október 1952
 3. Jafnvægi í byggð landsins, 16. janúar 1953
 4. Lánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábáta, 14. október 1952
 5. Samskipti varnarliðsmanna og íslendinga, 7. október 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Fiskideild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins, 26. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Tjón bænda vegna harðinda (rannsókn á tjóni bænda af völdum harðinda vorið 1949), 7. desember 1949

61. þing, 1942–1943

 1. Milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum, 2. desember 1942
 2. Útreikningar þjóðarteknanna, 15. mars 1943
 3. Verkleg framkvæmd efitr styrjöldina og skipulag stóratvinnurekstrar, 9. desember 1942

59. þing, 1942

 1. Ársskýrslur síldarverksmiðja ríkisins, 6. mars 1942
 2. Hlutatryggingafélög, 5. maí 1942
 3. Stjórnarskrárnefnd, 12. maí 1942
 4. Verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi, 6. mars 1942

56. þing, 1941

 1. Lagasafn, 4. apríl 1941

52. þing, 1937

 1. Hafrannsóknir, 3. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Fuglafriðunarlög, 7. apríl 1937
 2. Meðferð utanríkismála o. fl., 27. febrúar 1937

50. þing, 1936

 1. Landhelgisgæzla, 23. mars 1936
 2. Rekstrarlán síldarútvegsins, 2. maí 1936
 3. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 9. maí 1936

48. þing, 1934

 1. Senditæki Ríkisútvarpsins, 14. nóvember 1934
 2. Strandferðir, 6. nóvember 1934
 3. Vátryggingar á fiskibátum, 20. október 1934