Guðmundur Hallvarðsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 5. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Lífeyrisréttindi hjóna, 6. október 2005
 2. Staða hjóna og sambúðarfólks, 11. október 2005
 3. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 5. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Sameining rannsóknarnefnda á sviði samgangna, 22. mars 2005
 2. Staða hjóna og sambúðarfólks, 2. nóvember 2004
 3. Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl, 20. október 2004
 4. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 9. nóvember 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Lífeyrisréttindi hjóna, 7. október 2003
 2. Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverja, 7. október 2003
 3. Staða hjóna og sambúðarfólks, 7. október 2003
 4. Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl, 12. desember 2003
 5. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 18. mars 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Lífeyrisréttindi hjóna, 29. október 2002
 2. Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands (skemmtiferðaskip) , 17. október 2002
 3. Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja, 17. október 2002
 4. Staða hjóna og sambúðarfólks, 29. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands (skemmtiferðaskip) , 6. nóvember 2001
 2. Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja, 18. október 2001
 3. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 11. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Afnám eignarskatts á íbúðarhúsnæði, 27. febrúar 2001
 2. Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands, 3. apríl 2001
 3. Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja, 5. mars 2001
 4. Umboðsmaður aldraðra, 16. október 2000
 5. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 2. nóvember 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok, 7. febrúar 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok (þáltill.) , 17. desember 1998
 2. Vinnuumhverfi sjómanna, 13. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Skráningarmerki bifreiða, 5. nóvember 1997
 2. Umboðsmaður aldraðra, 23. október 1997
 3. Vinnuumhverfi sjómanna, 3. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Olíuleit við Ísland, 29. október 1996
 2. Rannsóknir innan efnahagslögsögunnar, 4. mars 1997
 3. Tilkynningarskylda olíuskipa, 4. febrúar 1997
 4. Umboðsmaður aldraðra, 18. nóvember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Merkingar þilfarsfiskiskipa, 27. nóvember 1995
 2. Tilkynningarskylda olíuskipa, 28. nóvember 1995
 3. Umboðsmaður aldraðra, 29. febrúar 1996
 4. Verndun jarðhitasvæðisins við Geysi í Haukadal, 23. nóvember 1995
 5. Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 21. nóvember 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum, 4. október 1994
 2. Merking þilfarsfiskiskipa, 7. febrúar 1995
 3. Tilkynningarskylda olíuskipa, 29. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum, 27. janúar 1994
 2. Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar, 25. nóvember 1993
 3. Eignarskattur á íbúðarhúsnæði, 16. mars 1994
 4. Endurnýjun varðskips, 10. febrúar 1994
 5. Endurskoðun slysabóta sjómanna, 14. október 1993
 6. Lýsing á Reykjanesbraut, 6. apríl 1994
 7. Merking þilfarsfiskiskipa, 8. mars 1994
 8. Þjóðfáni Íslendinga, 20. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar, 4. nóvember 1992
 2. Endurskoðun slysabóta sjómanna, 13. janúar 1993

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Varðveisla Hólavallagarðs, 12. október 2006
 2. Vegagerð um Stórasand, 10. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Varðveisla Hólavallagarðs, 11. október 2005
 2. Vegagerð um Stórasand, 10. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Rekstur skólaskips, 4. október 2004
 2. Varðveisla Hólavallagarðs, 5. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Aflétting veiðibanns á rjúpu, 14. október 2003
 2. Réttarstaða íslenskrar tungu, 2. desember 2003
 3. Varðveisla Hólavallagarðs, 18. mars 2004
 4. Vegagerð um Stórasand, 5. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Óhreyfð skip í höfnum og skipsflök, 4. október 2002
 2. Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl, 2. október 2002
 3. Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum, 9. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, 8. október 2001
 2. Gagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaða, 31. janúar 2002
 3. Heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda, 4. febrúar 2002
 4. Óhreyfð skip í höfnum og skipsflök, 6. mars 2002
 5. Sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum, 4. febrúar 2002
 6. Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl, 7. desember 2001
 7. Vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda, 4. febrúar 2002
 8. Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum, 4. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Ályktanir Vestnorræna ráðsins, 26. febrúar 2001
 2. Bætt umferðaröryggi á þjóðvegum, 5. mars 2001
 3. Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum, 5. október 2000
 4. Flutningur hættulegra efna um jarðgöng, 12. október 2000
 5. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, 28. mars 2001
 6. Stytt landleið milli Reykjavíkur og Akureyrar, 2. maí 2001
 7. Umferðaröryggi á Suðurlandsvegi, 13. febrúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Ályktanir Vestnorræna ráðsins, 15. mars 2000
 2. Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum, 4. apríl 2000
 3. Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands, 30. nóvember 1999
 4. Varðveisla báta og skipa, 8. maí 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Framtíðarstaða almannatryggingakerfisins, 8. febrúar 1999
 2. Hvalveiðar, 12. október 1998
 3. Skattfrádráttur meðlagsgreiðenda, 16. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni, 16. október 1997
 2. Hvalveiðar, 18. mars 1998
 3. Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna, 7. október 1997
 4. Vegtenging milli lands og Eyja, 9. febrúar 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Aukin erlend fjárfesting í landinu, 14. apríl 1997
 2. Kaup skólabáts, 5. febrúar 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Kaup og rekstur skólabáts, 22. nóvember 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Einkanúmer á ökutæki, 26. janúar 1995
 2. Glasafrjóvgunardeild Landspítalans, 8. febrúar 1995
 3. Menntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðar, 13. október 1994
 4. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests, 9. nóvember 1994
 5. Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða, 3. nóvember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd, 19. apríl 1994
 2. Menntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðar, 8. mars 1994
 3. Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða, 18. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Atvinnumál farmanna, 12. febrúar 1993
 2. Könnun á nýtingu ígulkera, 18. febrúar 1993
 3. Rannsóknir á botndýrum við Ísland, 6. maí 1993
 4. Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða, 2. apríl 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Leifturljós og neyðarsendir á flotbúninga, 30. mars 1992
 2. Skipstjórnarfræðsla, 2. apríl 1992
 3. Tvísköttun af lífeyrisgreiðslum, 12. mars 1992