Ingólfur Jónsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

98. þing, 1976–1977

 1. Innlend jarðefni til iðnaðarframleiðslu, 13. október 1976
 2. Vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi, 27. október 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Endurvinnsluiðnaður, 27. janúar 1976
 2. Innlend jarðefni til iðnaðarframleiðslu, 31. mars 1976

94. þing, 1973–1974

 1. Bygging sögualdarbæjar, 31. október 1973
 2. Rannsókn á gerð nýrrar hafnar á suðurströndinni, 20. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Þyrluflug milli lands og Vestmannaeyja, 29. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Opinberar framkvæmdir í Suðurlandskjördæmi, 27. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972, 11. mars 1971

89. þing, 1968–1969

 1. Vegáætlun 1969--1972, 13. mars 1969

87. þing, 1966–1967

 1. Vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968, 10. apríl 1967

85. þing, 1964–1965

 1. Vegáætlun fyrir árin 1965--68, 10. desember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Vegáætlun 1964, 14. apríl 1964

78. þing, 1958–1959

 1. Vegagerð úr steinsteypu, 5. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Brúar- og vegagerð, 14. nóvember 1957
 2. Eftirgjöf lána, 18. október 1957
 3. Heymjölsverksmiðja, 27. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Eftirgjöf lána vegna óþurrkanna, 19. október 1956

72. þing, 1952–1953

 1. Sala þjóð- og kirkjugarða, 15. desember 1952
 2. Vegagerð úr steinsteypu, 9. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Bifreiðavarahlutir, 12. október 1951
 2. Sala þjóð- og kirkjujarða, 14. janúar 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Fjárþörf landbúnaðarins, 29. nóvember 1950
 2. Framleiðsla rafmagnstækja, 27. október 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Áburðarverksmiðja, 16. febrúar 1949
 2. Framleiðsla raftækja innanlands, 11. nóvember 1948
 3. Landbúnaðarvélar, 18. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Benzínskömmtun og söluskattur af benzíni til einkabifreiða, 10. október 1947
 2. Málmleit o.fl., 11. desember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Bílvegur um Holtamannaafrétt og Sprengisand, 25. nóvember 1946
 2. Síldarmjöl, 16. apríl 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Jarðhitarannsóknir við Laugaland í Holtahreppi, 24. apríl 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Endurskoðun og samþykkt ríkisreikninganna, 25. janúar 1945
 2. Skattsvik, 12. október 1944
 3. Verðlagsvísitalan, 13. október 1944

62. þing, 1943

 1. Vegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraun, 21. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Landbúnaðarvélar, 19. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Símalagningar í Rangárvallasýslu, 21. ágúst 1942

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Bygging skips til Vestmannaeyjaferða, 22. október 1973
 2. Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur, 16. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Ný höfn á suðurstönd landsins, 4. apríl 1973
 2. Vantraust á ríkisstjórnina, 18. desember 1972
 3. Varnargarður vegna Kötluhlaupa, 10. apríl 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Endurskoðun stjórnarskrárinnar, 10. maí 1972
 2. Sérfræðileg aðstoð við þingnefndir, 22. febrúar 1972
 3. Stóriðja, 21. október 1971

78. þing, 1958–1959

 1. Austurvegur, 21. janúar 1959
 2. Niðurgreiðsla á innfluttum áburði, 7. janúar 1959

76. þing, 1956–1957

 1. Endurskoðun varnarsamningsins, 9. nóvember 1956
 2. Kosning manna til að semja um endurskoðun varnarsamningsins, 9. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Austurvegur, 16. nóvember 1955

72. þing, 1952–1953

 1. Greiðslugeta atvinnuveganna, 30. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Búfjársjúkdómar, 17. janúar 1952
 2. Hótelhúsnæði, 14. janúar 1952

69. þing, 1949–1950

 1. Austurvegur, 28. apríl 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Jeppabifreiðar, 18. október 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Austurvegur, 9. maí 1947
 2. Landhelgisgæsla og björgunarstarfsemi, 16. apríl 1947
 3. Laxárvirkjun, 22. maí 1947
 4. Nýir vegir og brýr, 30. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Endurgreiðsla á verðtolli, 17. apríl 1946
 2. Virkjun Sogsins o.fl., 26. febrúar 1946
 3. Þjórsárbrúin, 29. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl., 8. september 1944
 2. Landhelgisgæzla og björgunarstarfsemi, 19. september 1944

62. þing, 1943

 1. Afsláttarhross, 3. september 1943
 2. Jarðborar til jarðhitarannsókna, 9. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Efni til símalagninga og talstöðva, 18. desember 1942
 2. Flugmál Íslendinga, 9. desember 1942
 3. Raforkumálanefnd, 22. febrúar 1943
 4. Síldarmjöl til fóðurbætis, 22. mars 1943
 5. Útgáfa á Njálssögu, 9. apríl 1943
 6. Verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur og afkoma iðnfyrirtækja, 22. febrúar 1943

60. þing, 1942

 1. Tryggja bjargræðisvegs vinnuafls, 11. ágúst 1942
 2. Undanþága frá greiðslu á benzínskatti, 10. ágúst 1942