Ingvar Gíslason: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. Menntun löggæslumanna, 18. mars 1987

99. þing, 1977–1978

 1. Atvinnu- og félagsmál á Þórshöfn, 6. apríl 1978

94. þing, 1973–1974

 1. Búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli, 6. mars 1974
 2. Kennsla í haffræði við Háskóla Íslands, 23. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Kennsla í haffræði við Háskóla Íslands, 12. apríl 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Aðstoðarmenn lækna í byggðum landsins, 2. desember 1971
 2. Mennta- og vísindastofnanir utan höfuðborgarinnar, 17. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Áætlun um skólaþörf landsmanna (heildar, næstu 10-15 ár) , 29. október 1970
 2. Flugmál, 16. mars 1971
 3. Menntastofnanir og vísinda utan höfuðborgarinnar (dreifing, og efling Akureyrar sem miðstöð) , 6. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Löggjöf um þjóðaratkvæði, 16. október 1969
 2. Menntastofnanir utan höfuðborgarinnar, 17. mars 1970
 3. Rannsóknarstofnun í áfengismálum, 6. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Námskostnaður, 17. október 1968
 2. Rannsóknarstofnun í áfengismálum, 18. mars 1969
 3. Skólaskip og þjálfun sjómannsefna, 4. desember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Námskostnaður, 13. nóvember 1967
 2. Styrjöldin í Víetnam, 31. janúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur, 2. nóvember 1966
 2. Námslaun og skóladvalarkostnaður, 17. október 1966
 3. Skólaskip og þjálfun sjómannsefna, 9. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur, 21. mars 1966
 2. Námslaun (greiðsla skóladvalarkostnaðar o.fl.) , 21. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Efling Akureyrar sem skólabæjar, 5. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Fiskiðnskóli, 24. janúar 1964
 2. Framtíðarstaðsetning skóla, 11. maí 1964
 3. Héraðsskólar o.fl., 28. október 1963
 4. Listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur, 30. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Fiskiðnskóli, 22. október 1962
 2. Héraðsskóli í Eyjafjarðarsýslu, 12. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Áætlun um framkvæmdir í landinu, 20. mars 1962
 2. Jarðaskráning og jarðalýsingar, 7. nóvember 1961
 3. Skóli fyrir fiskmatsmenn, 28. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Skóli fyrir fiskmatsmenn, 1. febrúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Skóli fyrir fiskmatsmenn, 20. apríl 1960

Meðflutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. Könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi, 21. október 1986
 2. Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna, 17. desember 1986
 3. Varaflugvöllur á Akureyri, 24. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Frysting kjarnorkuvopna, 10. desember 1985
 2. Könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi, 11. mars 1986
 3. Þúsund ára afmæli kristnitökunnar, 3. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Raforka til vatnsdælingar hitaveitna, 15. nóvember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Afvopnun á Norður-Atlantshafi, 1. mars 1984
 2. Landnýtingaráætlun, 17. nóvember 1983
 3. Niðurfelling aðflutningsgalda og söluskatts hitaveitna, 7. mars 1984
 4. Niðurfelling söluskatts af raforku til hitaveitna, 7. mars 1984

101. þing, 1979

 1. Bundið slitlag (10 ára áætlun), 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Almennar skoðanakannanir, 14. febrúar 1979
 2. Bundið slitlag á vegum, 24. október 1978
 3. Endurskoðun laga um almannatryggingar, 22. febrúar 1979
 4. Greiðsla orlofsfjár sveitafólks, 29. mars 1979
 5. Kaup á togara til djúprækjuveiða, 25. apríl 1979
 6. Kortabók Íslands, 24. október 1978
 7. Þingsköp Alþingis, 21. nóvember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Kortabók Íslands, 8. febrúar 1978
 2. Raforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðju, 14. nóvember 1977
 3. Ríkið virkur aðili að kjarasamningum vinnumarkaðarins (um að), 13. febrúar 1978
 4. Skipulag orkumála, 18. október 1977
 5. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 16. desember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Fræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarna, 23. nóvember 1976
 2. Raforkusala til orkufreks iðnaðar, 10. febrúar 1977
 3. Veiting prestakalla, 3. mars 1977
 4. Verndun Bernhöftstorfu, 30. mars 1977
 5. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 26. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Áfengisfræðsla, 27. apríl 1976
 2. Bændaskólinn á Hólum, 9. apríl 1976
 3. Innlend orka til upphitunar húsa, 9. mars 1976
 4. Veiting prestakalla, 25. febrúar 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Framfærslukostnaður, 2. maí 1975
 2. Heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi, 18. mars 1975
 3. Rafvæðing dreifbýlisins, 5. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Heiðurslaun listamanna, 12. febrúar 1974
 2. Jöfnun símgjalda, 13. desember 1973
 3. Rafvæðing dreifbýlisins, 14. desember 1973
 4. Sjóvinnubúðir fyrir unglinga í Flatey á Skjálfanda, 4. febrúar 1974
 5. Undirbúningur að næstu stórvirkjun, 29. október 1973
 6. Útbreiðsla sjónvarps, 16. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Fiskiðnskóli í Siglufirði, 30. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Eldisstöð fyrir lax og silung á Norðurlandi, 23. nóvember 1971
 2. Endurgreiðsla söluskatts til rithöfunda, 10. desember 1971
 3. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 2. mars 1972
 4. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 17. nóvember 1971
 5. Uppbygging þjóðvegakerfisins, 11. desember 1971
 6. Upplýsingaskylda stjórnvalda, 24. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Áætlun til að binda enda á vanþróun Íslands í vegamálum (10 ára áætlun um ráðstafanir), 4. febrúar 1971
 2. Efling landhelgisgæslunnar, 5. apríl 1971
 3. Fiskverð á Íslandi og Noregi (rannsókn á), 26. nóvember 1970
 4. Iðnþróunaráætlun (fyrir næsta áratug), 28. október 1970
 5. Sáttanefnd í Laxárdeilunni, 30. mars 1971
 6. Stjórnkerfi sjávarútvegsins (heildarendurskoðun á fyrirkomulagi), 4. nóvember 1970
 7. Virkjun Sandár (í Þistilfirði), 18. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis, 13. nóvember 1969
 2. Endurskoðun heilbrigðislöggjafar, 5. nóvember 1969
 3. Hringbraut um landið, 15. apríl 1970
 4. Leit að bræðslufiski, 20. október 1969
 5. Lækkun tolla á vélum til iðnaðarins, 22. október 1969
 6. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 22. október 1969
 7. Sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn, 6. nóvember 1969
 8. Upplýsingaskylda stjórnvalda, 9. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis, 6. maí 1969
 2. Einkaréttur Íslands til landgrunnsins, 10. febrúar 1969
 3. Elliheimili á Dalvík í minningu Bjarna Pálssonar landlæknis, 11. desember 1968
 4. Embættaveitingar, 3. mars 1969
 5. Fjárframlög vegna byggingaráætlunar í Breiðholti, 3. desember 1968
 6. Hráefnaskortur síldarverksmiðjanna, 28. mars 1969
 7. Lækkun tolla á vélum til iðnaðarins, 15. október 1968
 8. Löggjöf um þjóðaratkvæði, 17. október 1968
 9. Milliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismál, 15. október 1968
 10. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 20. febrúar 1969
 11. Sumaratvinna framhaldsskólanema, 6. mars 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Akreinar á blindhæðum, 14. febrúar 1968
 2. Embættaveitingar, 13. febrúar 1968
 3. Endurskoðun á rekstri ríkissjóðs og ríkisstofnana, 13. febrúar 1968
 4. Hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið, 12. desember 1967
 5. Hlutverk Seðlabankans, 23. janúar 1968
 6. Lækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarins, 7. desember 1967
 7. Ráðstafanir vegna hafíshættu, 1. apríl 1968
 8. Strandferðir norðanlands, 11. mars 1968
 9. Sumarheimili kaupstaðarbarna, 14. mars 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Dvalarheimili fyrir aldrað fólk, 27. október 1966
 2. Endurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins, 11. október 1966
 3. Fullnaðarpróf í tæknifræði, 2. febrúar 1967
 4. Heildarlöggjöf um hagnýtingu fiskimiðanna umhverfis landið, 2. febrúar 1967
 5. Héraðsdómaskipan, 12. október 1966
 6. Hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé, 11. október 1966
 7. Milliþinganefnd um endurskoðun laga um útflutningsverslun og gjaldeyrismál, 14. febrúar 1967
 8. Réttur Íslands til landgrunnsins, 24. október 1966
 9. Sumardvalarheimili kaupstaðarbarna í sveit, 18. október 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Dvalarheimili fyrir aldrað fólk, 30. nóvember 1965
 2. Endurskoðun skólalöggjafarinnar, 11. nóvember 1965
 3. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 16. nóvember 1965
 4. Héraðsdómsskipan, 1. apríl 1966
 5. Hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegum lánsfé, 14. október 1965
 6. Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins, 14. október 1965
 7. Klak- og eldisstöð fyrir laxfiska, 15. nóvember 1965
 8. Löggjöf um þjóðaratkvæði, 20. október 1965
 9. Markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna, 12. október 1965
 10. Samdráttur í iðnaði, 14. október 1965
 11. Sumarheimili kaupstaðabarna í sveit, 1. nóvember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Aðstaða yfirmanna á fiskiskipum til sérmenntunar, 29. mars 1965
 2. Endurskoðun skólalöggjafarinnar, 11. febrúar 1965
 3. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 11. febrúar 1965
 4. Háskóli Íslands, 2. mars 1965
 5. Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins, 13. október 1964
 6. Klak- og eldisstöðvar fyrir laxfiska, 25. mars 1965
 7. Lánveitingar til íbúðarbygginga, 10. desember 1964
 8. Markaðsrannsóknir í þágu atvinnuveganna, 26. nóvember 1964
 9. Samdráttur í iðnaði, 4. febrúar 1965
 10. Seðlabankinn og hlutverk hans að tryggja atvinnuvegum fjármagn, 11. nóvember 1964
 11. Síldarleitarskip, 8. desember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Afurða- og rekstrarlán landbúnaðarins, 29. október 1963
 2. Fóðuriðnaðarverksmiðjur, 20. febrúar 1964
 3. Heyverkunarmál, 22. október 1963
 4. Jarðhitarannsóknir, 30. apríl 1964
 5. Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins, 29. október 1963
 6. Lánveitingar til íbúðabygginga, 21. nóvember 1963
 7. Markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna, 2. apríl 1964
 8. Strandferðir norðanlands, 21. nóvember 1963
 9. Æskulýðsmálaráðstefna, 30. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Afurðalán vegna garðávaxta, 26. nóvember 1962
 2. Endurskoðun laga um lánveitingar til íbúðabygginga, 22. október 1962
 3. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 29. mars 1963
 4. Heyverkunarmál, 25. október 1962
 5. Jarðhitaleit, 19. apríl 1963
 6. Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins, 11. mars 1963
 7. Lánveitingar til íbúðarhúsabygginga, 27. febrúar 1963
 8. Löggjöf um þjóðaratkvæði, 7. nóvember 1962
 9. Raforkumál, 15. október 1962
 10. Strandferðir norðanlands, 2. apríl 1963
 11. Vernd fiskistofnanna á hrygningarsvæðum, 15. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Afurðalán vegna garðávaxta, 30. nóvember 1961
 2. Bygginarsjóður sveitabæja, 17. nóvember 1961
 3. Gatnagerð í kaupstöðum og kauptúnum, 23. mars 1962
 4. Jarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdir, 13. október 1961
 5. Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins, 19. október 1961
 6. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 23. október 1961
 7. Landþurrkun, 7. desember 1961
 8. Raforkumál, 13. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Gatnagerð í kaupstöðum og kauptúnum, 28. febrúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Malbikun gatna í kaupstöðum og kauptúnum, 29. apríl 1960
 2. Milliþinganefnd í skattamálum, 11. maí 1960