Jóhann Þ. Jósefsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

77. þing, 1957–1958

 1. Rafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyja, 10. desember 1957
 2. Réttindi vélstjóra á fiskiskipum, 18. febrúar 1958
 3. Sjálfvirk símastöð í Vestmannaeyjum, 11. desember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Jarðboranir í Vestmannaeyjum, 26. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Atvinna við siglingar og stýrimannaskólann í Reykjavík, 23. janúar 1956
 2. Bátagjaldeyrishlunnindi til sjómanna í Vestmannaeyjum, 17. febrúar 1956
 3. Stækkun flugvallarins í Vestmannaeyjum, 12. október 1955
 4. Varnargarður í Vestmannaeyjum, 27. janúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Atvinnuaukning, 9. maí 1955
 2. Stækkun á Vestmannaeyjaflugvelli, 10. febrúar 1955

72. þing, 1952–1953

 1. Vestmannaeyja- og Akureyrarflugvellir, 26. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Tollendurgreiðsla vegna skipasmíða, 16. janúar 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Loftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavík, 6. nóvember 1950
 2. Skömmtun á byggingarvörum, 14. nóvember 1950
 3. Talstöðvaþjónusta landssímans, 10. nóvember 1950

67. þing, 1947–1948

 1. Endurgreiðsla aðflutningsgjalda af vélbátum, 18. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Áfengisútsalan í Vestmannaeyjum, 29. janúar 1947
 2. Raforkustöð Vestmannaeyja, 12. mars 1947
 3. Sala á fiskibátum, 7. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Kaup á skipinu Pétursey, 6. desember 1945
 2. Samgöngur við Vestmannaeyjar, 13. apríl 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Húsnæði fyrir geðveikt fólk, 26. september 1944
 2. Rafveitulán fyrir Vestmannaeyjakaupstað, 15. nóvember 1944
 3. Símastöðin í Vestmannaeyjum, 20. nóvember 1944
 4. Talsímaþjónusta í verstöðvum vegna slysavarna, 3. mars 1944
 5. Vinnuhæli berklasjúklinga, 10. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f, 20. apríl 1943
 2. Radioviti og miðunarstöð, 15. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Talskeytamóttökutæki í Vestmannaeyjum, 10. febrúar 1943

59. þing, 1942

 1. Kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f, 23. mars 1942

56. þing, 1941

 1. Hlutafjáreignir í Útvegsbanka Íslands h/f, 27. mars 1941
 2. Kaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/f, 3. maí 1941

55. þing, 1940

 1. Hlutafjáreignir í Útvegsbanka Íslands h/f, 8. apríl 1940
 2. Innflutningur á fiskiskipum, 3. apríl 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Síldarverksmiðja á Raufarhöfn, 17. mars 1939
 2. Tímareikningur, 28. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Stórhöfðaviti í Vestmannaeyjum, 18. febrúar 1938
 2. Vitastæði á Þrídröngum, 19. febrúar 1938

52. þing, 1937

 1. Vestmannaeyjahöfn, 20. október 1937

51. þing, 1937

 1. Sjávarágangur í Vestmannaeyjum, 27. febrúar 1937
 2. Uppbót á bræðslusíldarverði, 17. febrúar 1937
 3. Vestmannaeyjahöfn, 3. apríl 1937

49. þing, 1935

 1. Strandvarnir við Vestmannaeyjar, 13. nóvember 1935

48. þing, 1934

 1. Ábyrgð á láni fyrir Vestmannaeyjakaupstað, 29. nóvember 1934
 2. Vestmannaeyjavitinn á Stórhöfða, 19. október 1934

47. þing, 1933

 1. Áfengismálið, 28. nóvember 1933
 2. Launauppbót talsímakvenna, 25. nóvember 1933
 3. Styrkingu Vestmannaeyjakaupstaðar til kaupa á dýpkunarækjum, 22. nóvember 1933
 4. Veðurathuganir, 24. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Innlenda lífsábyrgðarstofnun, 6. apríl 1933

45. þing, 1932

 1. Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins, 4. mars 1932
 2. Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins, 23. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Starfrækslutími landssímans í kaupstöðum, 23. júlí 1931

42. þing, 1930

 1. Björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar, 29. janúar 1930
 2. Útibú Landsbanka Íslands í Vestmannaeyjum, 10. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Dýpkunarskip, 29. apríl 1929

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Efling landhelgisgæslunnar, 13. október 1958
 2. Milliþinganefnd um öryrkjamál, 9. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Vegakerfi á Þingvöllum, 22. apríl 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Endurskoðun varnarsamningsins, 9. nóvember 1956
 2. Kosning manna til að semja um endurskoðun varnarsamningsins, 9. nóvember 1956
 3. Ungverjalandssöfnun Rauða krossins, 13. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Umbætur í sjávarútveginum, 9. mars 1956

72. þing, 1952–1953

 1. Norðurlandaráð, 19. janúar 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Ræðuritun á Alþingi, 9. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Fréttasendingar til skipa, 15. desember 1950
 2. Niðurgreiðsla á mjólk, 10. nóvember 1950
 3. Útvegun heilnæmra fæðutegunda, 13. desember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Austurvegur, 28. apríl 1950
 2. Útvegun heilnæmra fæðutegunda, 10. maí 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Minkatollur, 27. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Hvalfjarðarferja, 17. apríl 1946
 2. Svíþjóðarbátar, 16. apríl 1946
 3. Virkjun Sogsins o.fl., 26. febrúar 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl., 8. september 1944
 2. Nýbygging fiskiskipa, 22. febrúar 1945
 3. Rafveita Húsavíkur, 18. janúar 1945
 4. Rannsóknarstöð á Keldum, 24. október 1944
 5. Starfskerfi og rekstrargjöld ríkisins, 21. febrúar 1945

61. þing, 1942–1943

 1. Saga Alþingis, 8. mars 1943

55. þing, 1940

 1. Fiskveiðar við Grænland, 5. apríl 1940

53. þing, 1938

 1. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 26. febrúar 1938
 2. Talstöðvar í fiskiskipum o. fl., 29. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 23. október 1937
 2. Stýrimanna- og vélfræðiskóli, 23. nóvember 1937
 3. Stýrimanna- og vélfræðiskóli í Reykjavík, 19. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 7. apríl 1937
 2. Stuðningur til síldarútvegsmanna, 20. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Landhelgisgæzla, 23. mars 1936
 2. Rekstrarlán síldarútvegsins, 2. maí 1936
 3. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 9. maí 1936

49. þing, 1935

 1. Endurgreiðala á útflutningsgjaldi, 7. desember 1935
 2. Tekjustofnar bæjar- og sveitarfélaga, 15. nóvember 1935

48. þing, 1934

 1. Kryddsíldartollur í Danmörku, 23. nóvember 1934
 2. Landhelgisgæsla, björgunarmál og skipaskoðun, 1. nóvember 1934
 3. Milliþinganefnd til þess að endurskoða fátækralöggjöfina og undirbúa löggjöf um almennar tryggingar, 17. október 1934
 4. Talstöðvar í fiskiskip, 21. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Milliþinganefnd um launamál, starfsmannafækkun o.fl., 22. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Afnám eða rýmkun innflutningshafta, 12. apríl 1933
 2. Sjávarútvegsmál, 30. maí 1933
 3. Þjóðaratkvæði um aðflutningasbann á áfengum drykkjum, 5. maí 1933

45. þing, 1932

 1. Húsaleigustyrkur handa gagnfræðaskólum, 6. apríl 1932

44. þing, 1931

 1. Sala viðtækja, lækkun afnotagjalds, 18. júlí 1931

42. þing, 1930

 1. Endurheimtun íslenskra handrita frá Danmörku, 14. apríl 1930
 2. Fullnaðarskil við Pál J. Torfason, 21. febrúar 1930
 3. Miðunarvitar, 9. apríl 1930

40. þing, 1928

 1. Brot dómsmálaráðherra á varðskipalögum, 21. mars 1928
 2. Raforkuveitur, 1. mars 1928
 3. Ríkisforlag, 15. febrúar 1928
 4. Veðurspár, 2. mars 1928

39. þing, 1927

 1. Lánsstofnun handa bátaútveg landsins, 16. maí 1927
 2. Veðurfregnir frá Grænlandi, 17. febrúar 1927

38. þing, 1926

 1. Björgunar- og eftirlitsskipið Þór, 26. mars 1926
 2. Sæsímasambandið við útlönd o.fl., 8. febrúar 1926