Jón Baldvin Hannibalsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu, 7. nóvember 1994
 2. Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar, 22. febrúar 1995
 3. Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna, 17. desember 1994
 4. Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar, 23. nóvember 1994
 5. Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis, 22. febrúar 1995
 6. Staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar, 21. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Alþjóðasamningur um ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar, 27. október 1993
 2. Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar, 27. október 1993
 3. Alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa, 28. mars 1994
 4. Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu, 28. febrúar 1994
 5. Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu, 28. febrúar 1994
 6. Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands, 28. febrúar 1994
 7. Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47, 28. mars 1994
 8. Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins, 27. október 1993
 9. Samningur um líffræðilega fjölbreytni, 29. mars 1994
 10. Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands, 18. apríl 1994
 11. Samningur um opna lofthelgi, 29. mars 1994
 12. Samningur um Svalbarða, 29. mars 1994
 13. Samstarfssamningur Norðurlanda, 5. október 1993
 14. Varnir gegn mengun hafsins, 16. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun, 1. apríl 1993
 2. Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu, 16. mars 1993
 3. Evrópusamningar um fullnustu refsidóma, 2. apríl 1993
 4. Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi, 16. nóvember 1992
 5. Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana) , 2. apríl 1993
 6. Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands, 2. apríl 1993
 7. Fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja, 16. febrúar 1993
 8. Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins, 30. nóvember 1992
 9. Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, 2. apríl 1993
 10. Samningar við EB um fiskveiðimál, 30. nóvember 1992
 11. Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands, 23. nóvember 1992
 12. Samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu, 1. apríl 1993
 13. Samþykkt um votlendi, 1. apríl 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland, 25. mars 1992
 2. Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu, 25. nóvember 1991
 3. Samningur um réttindi barna, 30. apríl 1992
 4. Samstarfssamningur Norðurlanda, 17. desember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 14. nóvember 1990
 2. Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga, 13. nóvember 1990
 3. Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla, 19. nóvember 1990
 4. Samningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu, 13. nóvember 1990
 5. Samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga, 13. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu, 3. apríl 1990
 2. Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga, 25. apríl 1990
 3. Fullgilding Evrópusamnings um varnir gegn pyndingum, 23. mars 1990
 4. Rammasamningur um samvinnu á sviði vísinda og tækni milli Íslands og Evrópubandalaganna, 23. mars 1990
 5. Samningur um viðurkenningu á niðurstöðum prófana, 27. mars 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara, 7. desember 1988
 2. Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna, 5. desember 1988
 3. Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen (milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs) , 10. apríl 1989
 4. Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs, 7. desember 1988
 5. Vínarsamningur um vernd ósonlagsins, 10. apríl 1989

107. þing, 1984–1985

 1. Endurreisn Viðeyjarstofu, 17. október 1984
 2. Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu, 14. nóvember 1984
 3. Stighækkandi eignarskattsauki, 19. nóvember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Endurreisn Viðeyjarstofu, 7. maí 1984

Meðflutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. Fjarkennsla, 6. október 1997
 2. Goethe-stofnunin í Reykjavík, 12. nóvember 1997
 3. Réttarstaða barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 19. desember 1997
 4. Veiðileyfagjald, 6. október 1997
 5. Öryggismiðstöð barna, 2. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Bætt réttarstaða barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 7. apríl 1997
 2. Háskólaþing, 29. janúar 1997
 3. Stefnumörkun í heilbrigðismálum, 4. nóvember 1996
 4. Úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu, 4. febrúar 1997
 5. Veiðileyfagjald, 2. október 1996
 6. Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu, 10. mars 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Aðgerðir til að treysta byggð á Íslandi, 31. janúar 1996
 2. Rekstrarform Landsvirkjunar, 27. febrúar 1996
 3. Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana, 9. nóvember 1995

109. þing, 1986–1987

 1. Endurskipulagning tannlæknaþjónustu, 30. október 1986
 2. Jöfnun húsnæðiskostnaðar, 13. október 1986
 3. Kaupleiguíbúðir, 24. nóvember 1986
 4. Lífeyrissjóður allra landsmanna, 13. október 1986
 5. Réttarstaða heimavinnandi fólks, 16. október 1986
 6. Stefnumörkun í heilbrigðismálum, 25. febrúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Endurskoðun gjaldþrotalaga, 6. nóvember 1985
 2. Fiskifélag Íslands og Búnaðarfélag Íslands, 29. janúar 1986
 3. Fjárstuðningur við Handknattleikssamband Íslands, 6. mars 1986
 4. Frelsi í innflutningi á olíuvörum, 13. febrúar 1986
 5. Jöfnun húsnæðiskostnaðar, 10. apríl 1986
 6. Kaupleiguíbúðir, 9. apríl 1986
 7. Lífeyrissjóður allra landsmanna, 10. apríl 1986
 8. Réttaráhrif tæknifrjóvgunar, 21. nóvember 1985
 9. Réttarstaða heimavinnandi fólks, 15. október 1985
 10. Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, 30. janúar 1986
 11. Sjálfstæðar rannsóknastofnanir, 29. janúar 1986
 12. Stefnumörkun í skólamálum, 25. nóvember 1985
 13. Verðtrygging tjóna og slysabóta, 18. nóvember 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Framleiðslustjórn í landbúnaði, 22. október 1984
 2. Frelsi í innflutningi á olíuvörum, 26. febrúar 1985
 3. Frelsi í útflutningsverslun, 26. febrúar 1985
 4. Lækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnað, 11. október 1984
 5. Málefni aldraðra, 16. október 1984
 6. Skattbyrði hjóna, 22. nóvember 1984
 7. Veiðileyfastjórn á fiskveiðum, 22. október 1984
 8. Þrjú bréf fjármálaráðherra, 25. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Aðgerðir gegn skattsvikum, 16. nóvember 1983
 2. Afnám bílakaupafríðinda embættismanna, 13. október 1983
 3. Afnám tekjuskatts af launatekjum, 29. mars 1984
 4. Bygging tónlistarhúss, 24. febrúar 1984
 5. Endurskoðun laga um lausafjárkaup, 24. apríl 1984
 6. Framburðarkennsla í íslensku, 29. mars 1984
 7. Könnun á raforkuverði á Íslandi, 11. október 1983
 8. Réttur heimavinnandi til lífeyris, 11. október 1983
 9. Staðfesting Flórens-sáttmála, 25. nóvember 1983
 10. Stefna í flugmálum, 16. nóvember 1983
 11. Stjórn á fiskveiðum, 13. október 1983
 12. Umfang skattsvika, 25. janúar 1984
 13. Veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi, 8. nóvember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Framkvæmd skrefatalningarinnar, 27. október 1982
 2. Langtímaáætlun um þróunarsamvinnu, 18. nóvember 1982
 3. Ráðunautur í öryggis- og varnarmálum, 26. október 1982
 4. Vantraust á ríkisstjórnina, 16. nóvember 1982
 5. Veiðileyfastjórn á fiskveiðum, 17. desember 1982
 6. Verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll, 13. október 1982
 7. Viðræðunefnd við Alusuisse, 4. mars 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Þróunarsamvinna, 21. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Ráðunautur í öryggis- og varnarmálum, 27. apríl 1981
 2. Starfsskilyrði myndlistarmanna, 1. apríl 1981

100. þing, 1978–1979

 1. Umbætur í málefnum barna, 29. nóvember 1978

96. þing, 1974–1975

 1. Umhverfismál, 12. febrúar 1975