Jón Helgason: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Áætlun um að draga úr áfengisneyslu, 25. október 1994
 2. Leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000, 8. nóvember 1994
 3. Nýting landkosta, 4. október 1994
 4. Skipun nefndar um vatnsútflutning, 4. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Ráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðu, 24. febrúar 1994
 2. Skipun nefndar um vatnsútflutning, 29. apríl 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Hætta af sjávarágangi, 2. apríl 1993
 2. Lækkun húshitunarkostnaðar, 21. október 1992
 3. Neyðarráðstafanir gegn neyslu áfengis og annarra vímuefna, 25. nóvember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Efling ferðaþjónustu, 14. nóvember 1991
 2. Velferð barna og unglinga, 19. mars 1992
 3. Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi, 27. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Stofnræktun kartöfluútsæðis, 12. desember 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Afnám vínveitinga á vegum ríkisins, 22. febrúar 1989
 2. Sameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisins, 6. mars 1989

109. þing, 1986–1987

 1. Landgræðslu- og landverndaráætlun 1987-1991, 21. janúar 1987

104. þing, 1981–1982

 1. Kornrækt, 3. nóvember 1981
 2. Sparnaður í olíunotkun fiskiskipa, 29. mars 1982
 3. Steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn, 18. mars 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Hagnýting innlendra byggingarefna, 20. nóvember 1980
 2. Húsakostur Alþingis, 16. mars 1981
 3. Vínveitingar á vegum ríkisins, 4. mars 1981

100. þing, 1978–1979

 1. Kornrækt til brauðgerðar, 14. nóvember 1978
 2. Þáttur landbúnaðarframleiðslu í atvinnulífi þjóðarinnar, 1. febrúar 1979

98. þing, 1976–1977

 1. Endurbygging raflínukerfis í landinu, 29. október 1976
 2. Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts, 21. október 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts, 18. febrúar 1976

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Embættisfærsla umhverfisráðherra, 26. október 1994
 2. Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi, 26. janúar 1995
 3. Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu, 10. október 1994
 4. Tjáningarfrelsi, 16. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar, 11. október 1993
 2. Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu, 24. mars 1994
 3. Samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993, 17. desember 1993
 4. Sjálfbær atvinnuþróun í Mývatnssveit, 8. desember 1993
 5. Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi, 1. febrúar 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins, 28. október 1992
 2. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992, 19. nóvember 1992
 3. Fræðslustörf um gigtsjúkdóma, 11. nóvember 1992
 4. Íslenskt sendiráð í Japan, 2. september 1992
 5. Mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar, 23. febrúar 1993
 6. Ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota, 12. febrúar 1993
 7. Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi, 6. maí 1993
 8. Umfjöllun fjölmiðla um alvarleg afbrotamál, 30. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins, 16. janúar 1992
 2. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991, 6. desember 1991
 3. Íslenskt sendiráð í Japan, 24. febrúar 1992
 4. Ný störf á vegum ríkisins, 18. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Breikkun á Suðurlandsvegi í tvær akreinar, 4. febrúar 1991
 2. Kortlagning gróðurlendis Íslands, 10. desember 1990
 3. Vegalagning í óbyggðum, 4. febrúar 1991
 4. Þjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandi, 29. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi, 28. nóvember 1989
 2. Landgræðsla, 17. október 1989
 3. Leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands, 21. nóvember 1989
 4. Rit um kristni á Íslandi í þúsund ár, 16. mars 1990
 5. Öryggi í óbyggðaferðum, 8. febrúar 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Flugvöllurinn á Bakka í Austur-Landeyjum, 11. apríl 1989
 2. Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg, 11. apríl 1989
 3. Kennsla í þjóðháttafræðum við Héraðsskólann í Skógum, 11. apríl 1989
 4. Landgræðsla, 10. apríl 1989
 5. Tónmenntakennsla í grunnskólum, 16. febrúar 1989

105. þing, 1982–1983

 1. Breytt gjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunar, 30. nóvember 1982
 2. Landnýtingaráætlun, 17. desember 1982
 3. Landvörn við Markarfljót, 9. mars 1983
 4. Rafvæðing dreifbýlis, 1. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Alþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafi, 25. nóvember 1981
 2. Ávana- og fíkniefni, 27. október 1981
 3. Graskögglaverksmiðja, 4. maí 1982
 4. Hafnargerð við Dyrhólaey, 15. mars 1982
 5. Landnýtingaráætlun, 27. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Geðheilbrigðismál, 24. nóvember 1980
 2. Innlendur lyfjaiðnaður, 26. febrúar 1981
 3. Menntun fangavarða, 23. mars 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Geðheilbrigðismál, 28. mars 1980
 2. Hafnargerð við Dyrhólaey, 14. apríl 1980

101. þing, 1979

 1. Bundið slitlag (10 ára áætlun), 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Bundið slitlag á vegum, 24. október 1978
 2. Endurskoðun áfengislaga, 16. maí 1979
 3. Endurskoðun laga um almannatryggingar, 22. febrúar 1979
 4. Húsnæði menningarstofnana, 15. maí 1979
 5. Sparnaður í fjármálakerfinu, 13. desember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Lagning bundins slitlags á þjóðvegi, 31. október 1977
 2. Skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá, 21. apríl 1978
 3. Skipulag orkumála, 18. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Lagning bundins slitlags á þjóðvegi, 21. október 1976
 2. Raforkumál Vestfjarða, 7. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Réttindi og skyldur stjórnmálaflokka, 13. maí 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Rafvæðing dreifbýlisins, 5. nóvember 1974
 2. Sparnaður í notkun eldsneytis, 6. febrúar 1975
 3. Útbreiðsla sjónvarps, 5. nóvember 1974