Jörundur Brynjólfsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. Biskupsstóll í Skálholti, 26. mars 1956
 2. Heyverkunaraðferðir, 11. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Jöfnun raforkuverðs, 25. október 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Flóa- og Skeiðaáveiturnar, 12. nóvember 1952
 2. Hveraleir, hveragufa og hveravatn til lækninga, 26. janúar 1953

70. þing, 1950–1951

 1. Aðstoð til frumbýlinga, 23. febrúar 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Iðnaðarframleiðsla og lækkað verðlag, 17. mars 1949
 2. Innflutningur raftækja til heimilisnota, 9. nóvember 1948

64. þing, 1945–1946

 1. Virkjun Sogsins o.fl., 26. febrúar 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl., 8. september 1944
 2. Gistihúsið við Geysi, 15. febrúar 1945
 3. Rafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslum, 16. janúar 1945

61. þing, 1942–1943

 1. Læknisbústaður Eyrarbakkalæknishéraðs, 9. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Milliþinganefnd atvinnumála o.fl., 2. september 1942

59. þing, 1942

 1. Brúargerðir í Árnessýslu, 20. maí 1942
 2. Skipun raforkumála í byggðum landsins, 8. maí 1942

58. þing, 1941

 1. Vinnuafl í setuliðsþjónustu, 6. nóvember 1941

56. þing, 1941

 1. Kirkjubyggingar í Skálholti og á Þingvöllum, 15. maí 1941

55. þing, 1940

 1. Framfærslumál og heimilisfang, 9. apríl 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Nýbýli og nýbýlahverfi, 30. desember 1939
 2. Raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar, 17. mars 1939

51. þing, 1937

 1. Raforkuveita frá Sogsvirkjuninni, 9. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Vinnudeilur, 20. apríl 1936

47. þing, 1933

 1. Ríkisstyrkur til mjólkurbúanna, 2. desember 1933
 2. Ríkisstyrkur til mjólkurbúanna, 2. desember 1933

46. þing, 1933

 1. Launakjör embættis- og starfsmanna ríkis og ríkisstofnana, 4. apríl 1933

41. þing, 1929

 1. Útrýming fjárkláða, 20. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Berklavarnalög, 24. mars 1928
 2. Rannsókn leigumála húsnæðis í Reykjavík, 28. mars 1928

39. þing, 1927

 1. Milliþinganefnd í landbúnaðarlöggjöf, 15. febrúar 1927
 2. Vatnsorka í Sogi, 23. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Milliþinganefnd til þess að íhuga landbúnaðarlöggjöf landsins, 11. mars 1926
 2. Milliþinganefnd um síldveiðilöggjöf, 10. febrúar 1926

36. þing, 1924

 1. Skattur af heiðursmerkjum, 11. apríl 1924
 2. Sparisjóður Árnessýslu, 5. apríl 1924
 3. Yfirskoðunarmenn landsreikningsins, 8. apríl 1924

31. þing, 1919

 1. Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni, 21. júlí 1919

29. þing, 1918

 1. Bjargráðanefnd, 18. apríl 1918

28. þing, 1917

 1. Fátækralög, 27. júlí 1917
 2. Kjördæmaskipun, 27. júlí 1917

Meðflutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. Austurvegur, 16. nóvember 1955
 2. Nýbýli og bústofnslán, 11. október 1955
 3. Vegagerð og vegaskattur á bíla, 26. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Austurvegur, 15. desember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins, 19. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Norðurlandaráð, 19. janúar 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Mótvirðissjóður, 12. október 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Austurvegur, 28. apríl 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Áburðarverksmiðja, 16. febrúar 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Áhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins, 23. febrúar 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Austurvegur, 9. maí 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Brúargerð á Hvítá hjá Iðu, 23. nóvember 1945
 2. Rafveitulán fyrir Eyrarbakka-, Stokkseyrar- og Sandvíkurhreppa, 20. desember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Flutningur hengibrúar frá Selfossi að Iðu, 25. janúar 1945
 2. Launauppbót til embættis- og starfsmanna ríkisins vegna barna á framfærslualdri, 2. mars 1944
 3. Suðurlandsbraut um Krýsuvík, 8. febrúar 1944

62. þing, 1943

 1. Jarðhiti, 25. október 1943
 2. Kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f, 20. apríl 1943
 3. Vegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraun, 21. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Saga Alþingis, 8. mars 1943
 2. Verkleg framkvæmd efitr styrjöldina og skipulag stóratvinnurekstrar, 9. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Erlendar fóðurvörur, 6. ágúst 1942
 2. Raforkumál, 10. ágúst 1942
 3. Ríkisstjórn, 2. september 1942

59. þing, 1942

 1. Hallveigarstaður, 6. maí 1942
 2. Lögreglueftirlit utan kaupstaða, 10. mars 1942
 3. Stjórnarskrárnefnd, 12. maí 1942

56. þing, 1941

 1. Handtaka alþingismanns, 28. apríl 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Verðjöfnun á kjöti, 27. desember 1939

43. þing, 1931

 1. Lækkun á dagpeningum þingmanna, 17. febrúar 1931
 2. Lækkun vaxta, 23. febrúar 1931

42. þing, 1930

 1. Endurheimtun íslenskra handrita frá Danmörku, 14. apríl 1930
 2. Fullnaðarskil við Pál J. Torfason, 21. febrúar 1930
 3. Lóðir undir þjóðhýsi, 21. mars 1930
 4. Samkomustaður Alþingis, 20. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Lóðir undir þjóðhýsi, 24. apríl 1929
 2. Þjóðaratkvæðagreiðsla um samkomustað Alþingis, 15. apríl 1929

40. þing, 1928

 1. Gin- og klaufaveiki, 16. apríl 1928
 2. Ríkisforlag, 15. febrúar 1928

39. þing, 1927

 1. Milliþinganefndir fyrir tolla- og skattalöggjöf, 24. febrúar 1927
 2. Vaxtalækkun, 16. febrúar 1927

36. þing, 1924

 1. Skipun viðskiptamálanefndar, 19. febrúar 1924

31. þing, 1919

 1. Fóðurbætiskaup, 13. ágúst 1919
 2. Fræðslumál, 3. september 1919
 3. Prentsmiðja fyrir landið, 13. ágúst 1919
 4. Rannsókn skattamála, 16. september 1919
 5. Skilnaður ríkis og kirkju, 22. júlí 1919
 6. Þingvellir, 28. ágúst 1919

29. þing, 1918

 1. Almenningseldhús í Reykjavík, 10. júní 1918
 2. Dýrtíðaruppbót af aukatekjum, 29. maí 1918
 3. Dýrtíðaruppbót handa barna- og lýðskólanum í Bergstaðastræti, 29. maí 1918
 4. Efniviður til opinna róðrarbáta, 13. júní 1918
 5. Fjárhagsástand landsins, 20. apríl 1918
 6. Heildsala, 6. júlí 1918
 7. Hækkun á styrk til skálda og listamanna, 31. maí 1918
 8. Landsverslunin, 31. maí 1918
 9. Rannsókn mómýra, 13. maí 1918
 10. Útsæði, 10. maí 1918
 11. Verslunarframkvæmdir, 20. apríl 1918

28. þing, 1917

 1. Forstaða verslunar landssjóðs, 20. júlí 1917
 2. Fóðurbætiskaup, 10. ágúst 1917
 3. Hagnýting á íslenskum mó og kolum, 6. september 1917
 4. Hagtæring og meðferð matvæla, 30. júlí 1917
 5. Kolanám, 18. júlí 1917

27. þing, 1916–1917

 1. Rannsókn á hafnarstöðum, 27. desember 1916