Magnús Jónsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Aðild að háskóla Sameinuðu þjóðanna, 19. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Fjárlagaáætlanir, 24. október 1972
 2. Raforkuöflunarleiðir fyrir Norðlendinga (athugun á) , 5. apríl 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Samgönguáætlun Norðurlands, 14. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 12. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. mars 1970

87. þing, 1966–1967

 1. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 6. apríl 1967

84. þing, 1963–1964

 1. Áfengisvandamálið, 16. mars 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Hagfræðilegar leiðbeiningar fyrir bændur, 17. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 23. október 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Byggingarsamvinnufélög (endurskoðun lagaákvæða) , 25. október 1960
 2. Skaðabótaábyrgð ríkis og sveitarfélaga, 19. október 1960
 3. Útboð opinberra framkvæmda, 20. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Lögreglumenn, 11. febrúar 1960
 2. Skógrækt, 24. maí 1960
 3. Tónlistarfræðsla, 4. mars 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Ríkisábyrgðir, 22. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Byggingarsamvinnufélög, 23. október 1957
 2. Fréttayfirlit frá utanríkisráðuneytinu, 22. október 1957
 3. Hafnargerðir og endurskoðun hafnarlaga, 14. nóvember 1957
 4. Útboð opinberra framkvæmda, 13. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. SameiningÁfengisverslunar og Tóbakseinkasölu, 10. maí 1957

74. þing, 1954–1955

 1. Niðursuðuverksmiðja í Ólafsfirði, 25. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Brunatryggingar, 26. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Eftirlitsbátur fyrir Norðurlandi, 3. október 1952
 2. Rannsókn á jarðhita, 16. október 1952
 3. Veiting prestakalla, 7. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Vegarstæði milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur, 12. nóvember 1951

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Húsnæðislán á landsbyggðinni, 11. desember 1973
 2. Nýting jarðhita, 26. nóvember 1973
 3. Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur, 16. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Fiskiðnskóli í Siglufirði, 30. október 1972
 2. Sjónvarp á sveitabæi, 22. febrúar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 2. mars 1972
 2. Stóriðja, 21. október 1971
 3. Öryggismál Íslands, 28. október 1971

85. þing, 1964–1965

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 11. febrúar 1965
 2. Klak- og eldisstöðvar fyrir laxfiska, 25. mars 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Endurskoðun laga um Bjargráðasjóð, 15. október 1963
 2. Fóðuriðnaðarverksmiðjur, 20. febrúar 1964
 3. Tekjustofn handa þjóðkirkju Íslands, 12. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Endurskoðun laga um bjargráðasjóð o.fl., 14. mars 1963
 2. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 29. mars 1963
 3. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri, 22. október 1962
 4. Jarðhitarannsóknir á Norðurlandi eystra, 15. nóvember 1962
 5. Lausn ítaka af jörðum, 11. febrúar 1963

81. þing, 1960–1961

 1. Jafnvægi í byggð landsins, 20. desember 1960
 2. Rafvæðing Norðausturlands, 20. desember 1960
 3. Rykbinding á þjóðvegum (tilraunir með nýjar aðferðir), 26. október 1960
 4. Virkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðju, 11. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri Íslendinga, 5. apríl 1960
 2. Klak- og eldisstöð fyrir lax og silung, 24. mars 1960
 3. Starfsfræðsla, 6. apríl 1960
 4. Veðdeild Búnaðarbankans, 2. desember 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Efling landhelgisgæslunnar, 13. október 1958
 2. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri, 4. febrúar 1959
 3. Lán vegna hafnargerða, 4. febrúar 1959
 4. Viti á Geirfugladrangi, 11. maí 1959
 5. Þjóðvegir úr steinsteypu, 5. maí 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri, 27. nóvember 1957
 2. Lífeyrisgreiðslur, 18. mars 1958
 3. Náttúrulækningafélag, 28. mars 1958
 4. Silungseldi í Búðaósi á Snæfellsnesi, 2. júní 1958
 5. Vegagerð, 22. október 1957
 6. Vegakerfi landsins, 18. mars 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Endurskoðun varnarsamningsins, 9. nóvember 1956
 2. Íslensk ópera, 26. nóvember 1956
 3. Kosning manna til að semja um endurskoðun varnarsamningsins, 9. nóvember 1956
 4. Skólaskip, 8. apríl 1957
 5. Vetrarflutningar á mjólkurframleiðslusvæðum, 19. mars 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Endurbætur á aðalvegum, 2. mars 1956
 2. Flugvallagerð, 29. febrúar 1956
 3. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri, 7. nóvember 1955
 4. Kaup á hlutabréfum í Flugfélagi Íslands, 22. mars 1956
 5. Kaup hlutabréfa síldarbræðslunnar h/f, 28. mars 1956
 6. Lán fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til raforkuframkvæmda, 24. mars 1956
 7. Milliliðagróði, 2. nóvember 1955
 8. Ný iðnfyrirtæki, 28. febrúar 1956
 9. Póstþjónusta, 29. febrúar 1956
 10. Samgöngur innanlands, 6. mars 1956
 11. Umbætur í sjávarútveginum, 9. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Niðursuða sjávarafurða til útflutnings, 5. maí 1955
 2. Radarstöðvar, 5. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Fiskveiðasjóður, 5. apríl 1954
 2. Iðnfyrirtæki, 9. desember 1953
 3. Laun karla og kvenna, 16. febrúar 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Fiskveiðar á fjarlægum miðum, 24. október 1952
 2. Greiðslugeta atvinnuveganna, 30. október 1952
 3. Jafnvægi í byggð landsins, 16. janúar 1953
 4. Síldarleit, 14. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Eftirlitsbátur fyrir Norðurlandi, 12. nóvember 1951