Ásgeir Ásgeirsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

64. þing, 1945–1946

 1. Rafveita Flateyrarhrepps, 14. desember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Framkvæmdir á Rafnseyri, 7. mars 1944
 2. Framkvæmdir á Rafnseyri, 8. desember 1944

62. þing, 1943

 1. Milliþinganefnd í skattamálum, 21. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Raforkumálanefnd, 22. febrúar 1943

59. þing, 1942

 1. Bygging prestsseturs í Reykjavík, 5. maí 1942

54. þing, 1939–1940

 1. Rafvirkjunin í Vík í Mýrdal, 23. mars 1939

52. þing, 1937

 1. Gæzlu- og björgunarskip fyrir Vestfjörðum, 15. desember 1937

51. þing, 1937

 1. Bæjarstæði Ingólfs Arnarsonar, 8. apríl 1937
 2. Laun talsímakvenna, 14. apríl 1937

48. þing, 1934

 1. Tollakjör innlendis iðnaðar, 2. nóvember 1934

46. þing, 1933

 1. Sláttu tveggja minnispeninga, 20. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Verzlunar- og siglingasamningar við Noreg, 6. júní 1932

44. þing, 1931

 1. Minning þjóðfundarins 1851, 28. júlí 1931

41. þing, 1929

 1. Gengi gjaldeyris, 15. maí 1929
 2. Hverarannsóknir, 14. maí 1929

40. þing, 1928

 1. Ellitryggingar, 10. apríl 1928
 2. Ríkisforlag, 15. febrúar 1928

38. þing, 1926

 1. Þúsund ára hátíð Alþingis, 8. maí 1926

37. þing, 1925

 1. Einkasala ríkisins á steinolíu, 4. maí 1925

36. þing, 1924

 1. Bann gegn innflutningi útlendinga, 14. mars 1924
 2. Útsala á vínum í Reykjavík, 1. apríl 1924

Meðflutningsmaður

71. þing, 1951–1952

 1. Bátagjaldeyrisskipulag, 4. janúar 1952
 2. Hótelhúsnæði, 14. janúar 1952
 3. Rannsókn virkjunarskilyrða á Vestfjörðum, 15. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum, 12. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Rekstur útflutningsatvinnuveganna, 16. maí 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Minkatollur, 27. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Hveraorka á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, 11. mars 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Birting skjala varðandi samband Íslands og Danmerkur, 19. janúar 1944
 2. Endurskoðun stjórnskipunarlaga, 15. júní 1944
 3. Vélskipasmíði innanlands, 17. janúar 1944
 4. Vinnuhæli berklasjúklinga, 10. janúar 1945

61. þing, 1942–1943

 1. Jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa, 9. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Kaup og kjör í opinberri vinnu, 10. ágúst 1942
 2. Vélar og efni fiskibáta, 11. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Aðstoð við íslenzka námsmenn á Norðurlöndum og í Þýzkalandi, 17. mars 1942

56. þing, 1941

 1. Mannanöfn o. fl., 15. apríl 1941
 2. Orlof, 26. mars 1941
 3. Uppeldisstofnun fyrir vangæf börn og unglinga, 27. mars 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Ríkisreikningurinn 1937, 4. desember 1939

52. þing, 1937

 1. Háskóli Íslands, 13. desember 1937
 2. Raforka frá Ísafirði, 27. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Meðferð utanríkismála o. fl., 27. febrúar 1937

50. þing, 1936

 1. Ítalíufiskur, 6. maí 1936

49. þing, 1935

 1. Landhelgisgæsla, 26. febrúar 1935

48. þing, 1934

 1. Landhelgisgæsla, björgunarmál og skipaskoðun, 1. nóvember 1934
 2. Sala á íslenskum afurðum í Danmörku, 10. desember 1934

47. þing, 1933

 1. Ríkisstyrkur til mjólkurbúanna, 2. desember 1933

44. þing, 1931

 1. Háskóli Íslands, 5. ágúst 1931

42. þing, 1930

 1. Miðunarvitar, 9. apríl 1930

40. þing, 1928

 1. Ríkisprentsmiðja, 16. febrúar 1928
 2. Vísindarannsóknir í þágu atvinnuveganna, 11. apríl 1928

39. þing, 1927

 1. Milliþinganefnd um hag bátaútvegsins, 1. mars 1927
 2. Uppbót til starfsmanna ríkisins, 30. mars 1927
 3. Verslanir ríkisins, 6. maí 1927

38. þing, 1926

 1. Réttur erlendra manna til þess að leita sér atvinnu á Íslandi, 12. maí 1926
 2. Tilfærsla á veðrétti ríkissjóðs í togurum, 3. mars 1926
 3. Þjóðaratkvæði um þinghald á Þingvöllum, 19. mars 1926

36. þing, 1924

 1. Ábyrgð ríkisins fyrir lántöku til skipakaupa, 10. mars 1924
 2. Framhaldsnám í gagnfræðaskólanum á Akureyri, 28. apríl 1924
 3. Launauppbætur til þriggja yfirfiskimatsmanna, 17. mars 1924
 4. Prófessorsembættið í íslenskri bókmenntasögu, 29. febrúar 1924
 5. Skipun viðskiptamálanefndar, 19. febrúar 1924
 6. Þegnskylduvinna, 15. mars 1924