Matthías Bjarnason: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, 16. júní 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Rannsóknir á botndýrum við Ísland, 6. maí 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Yfirtökutilboð, 24. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Læknisþjónusta á landsbyggðinni, 16. október 1990
 2. Vegar- og brúargerð yfir Gilsfjörð, 16. október 1990
 3. Yfirtökutilboð, 12. febrúar 1991

109. þing, 1986–1987

 1. Egilsstaðaflugvöllur, 3. febrúar 1987
 2. Hafnaáætlun 1987-1990, 23. febrúar 1987
 3. Langtímaáætlun í vegagerð, 16. mars 1987
 4. Vegáætlun 1987-1990, 23. febrúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Aðild Spánar og Portúgals að Efnahagsbandalagi Evrópu, 24. febrúar 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Vegáætlun 1985--1988, 18. mars 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Vegáætlun 1983--1986, 16. desember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Samkomudagur Alþingis, 9. mars 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Byggðaþróun í Árneshreppi, 3. mars 1982
 2. Efling innlends iðnaðar, 15. febrúar 1982

93. þing, 1972–1973

 1. Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga, 12. desember 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Endurskoðun hafnarlaga, 17. mars 1971
 2. Raforkumál Vestfjarða, 22. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 7. apríl 1970

86. þing, 1965–1966

 1. Framleiðsla sjávarafurða, 28. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Vigtun bræðslusíldar, 10. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Efling skipasmíða, 3. desember 1963

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Menntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðar, 13. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Endurnýjun varðskips, 10. febrúar 1994
 2. Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd, 19. apríl 1994
 3. Græn símanúmer, 11. nóvember 1993
 4. Hvalveiðar, 21. október 1993
 5. Menntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðar, 8. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Hvalveiðar, 16. desember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Kolbeinsey, 28. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins, 22. janúar 1991
 2. Ný stefna í byggðamálum, 12. mars 1991
 3. Veiðar á hrefnu og langreyði, 12. mars 1991
 4. Viðurkenning á fullveldi Eistlands, Lettlands og Litáens, 15. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Efling löggæslu, 27. nóvember 1989
 2. Efling tilraunastöðva, 3. apríl 1990
 3. Viðurkenning Íslands á fullveldi Litáens, 28. mars 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Efling löggæslu, 19. desember 1988
 2. Menningarráðgjafar í landshlutum, 6. mars 1989
 3. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (endurskoðun laga), 5. maí 1989
 4. Viðskipti á hlutabréfamarkaði, 9. mars 1989

106. þing, 1983–1984

 1. Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar, 31. janúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Hafsbotnsréttindi Íslands í suðri, 19. október 1982
 2. Hagnýting surtarbrands, 4. nóvember 1982
 3. Kapalkerfi, 7. mars 1983
 4. Stefnumörkun í húsnæðismálum, 25. október 1982
 5. Stefnumörkun í landbúnaði, 9. nóvember 1982
 6. Viðræðunefnd við Alusuisse, 14. október 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Ár aldraðra, 13. október 1981
 2. Efling atvinnulífs á Vestfjörðum, 11. nóvember 1981
 3. Hagnýting orkulinda, 2. desember 1981
 4. Iðnaðarstefna, 9. nóvember 1981
 5. Rannsókn surtarbrands á Vestfjörðum, 26. febrúar 1982
 6. Slysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmanna, 18. febrúar 1982
 7. Stefnumörkun í landbúnaði, 14. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Iðnaður á Vestfjörðum, 6. maí 1981
 2. Stefnumörkun í landbúnaði, 17. nóvember 1980
 3. Stóriðjumál, 16. október 1980
 4. Vegagerð, 13. nóvember 1980
 5. Veiðar og vinnsla á skelfiski í Flatey, 25. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Flugsamgöngur við Vestfirði, 10. janúar 1980
 2. Framkvæmdaáætlun í orkumálum vegna húshitunar, 11. febrúar 1980
 3. Hafsbotnsréttindi Íslands og samvinna við Færeyinga, 7. maí 1980
 4. Stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins, 28. janúar 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Framkvæmdir í orkumálum 1979, 15. mars 1979
 2. Landgrunnsmörk Íslands, 12. október 1978
 3. Leit að djúpsjávarrækju, 13. nóvember 1978
 4. Rannsókn landgrunns Íslands, 12. október 1978
 5. Samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi, 12. október 1978
 6. Stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins, 22. febrúar 1979
 7. Varanleg vegagerð, 12. desember 1978
 8. Þingrof og nýjar kosningar, 1. mars 1979

94. þing, 1973–1974

 1. Bættar vetrarsamgöngur, 30. október 1973
 2. Fiskeldi í sjó, 25. október 1973
 3. Framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar, 13. desember 1973
 4. Húsnæðislán á landsbyggðinni, 11. desember 1973
 5. Jöfnun símgjalda, 13. desember 1973
 6. Kaup á hafskipabryggju á Eyri í Ingólfsfirði, 6. desember 1973
 7. Leit að nýjum karfamiðum, 18. desember 1973
 8. Nýting jarðhita, 26. nóvember 1973
 9. Raforkumál, 13. nóvember 1973
 10. Sjónvarp á sveitabæi, 17. október 1973
 11. Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur, 16. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Bætt aðstaða nemenda landsbyggðar sem sækja sérskóla á höfuðborgarsvæðinu, 15. nóvember 1972
 2. Fiskeldi í sjó, 30. nóvember 1972
 3. Gjaldskrá Landssímans, 5. mars 1973
 4. Raforkumál, 10. apríl 1973
 5. Sjónvarp á sveitabæi, 22. febrúar 1973
 6. Skipulag byggðamála, 20. mars 1973
 7. Vantraust á ríkisstjórnina, 18. desember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Endurskoðun orkulaga, 3. nóvember 1971
 2. Gjaldskrá Landsímans, 13. desember 1971
 3. Landhelgi og verndun fiskistofna, 1. nóvember 1971
 4. Rafknúin samgöngutæki, 14. febrúar 1972
 5. Stóriðja, 21. október 1971
 6. Vestfjarðaáætlun, 16. febrúar 1972
 7. Öryggismál Íslands, 28. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Endurskoðun orkulaga, 1. apríl 1971
 2. Tekju- og verkefnaskipting ríkis og sveitarfélaga (breytta til efingar héraðsstjórnum), 17. mars 1971

89. þing, 1968–1969

 1. Aðstoð við fiskiskip sem stunda veiðar við Grænland, 4. mars 1969
 2. Kaup og útgerð verksmiðjutogara, 21. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða, 13. mars 1968
 2. Ráðstafanir vegna hafíshættu, 1. apríl 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Auknar sjúkratryggingar til sjúklinga sem leita þurfa læknishjálpar erlendis, 23. febrúar 1967
 2. Endurskoðun á sjómannalögum, 13. mars 1967
 3. Þaraþurrkstöð á Reykhólum, 21. febrúar 1967
 4. Þyrlur til strandgæslu, björgunar- og heilbrigðisþjónustu, 18. október 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Endurskoðun laga um almannavarnir vegna hafíshættu, 29. mars 1966
 2. Endurskoðun laga um þingsköp Alþingis, 25. apríl 1966
 3. Raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum, 7. desember 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Efling byggðar á Reykhólum, 25. nóvember 1963
 2. Hægri handar akstur, 6. febrúar 1964
 3. Sjómannatryggingar, 4. mars 1964
 4. Tryggingar gegn uppskerubresti og afurðatjóni í landbúnaði, 11. febrúar 1964