Ásgeir Bjarnason: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

98. þing, 1976–1977

 1. Söfnun og úrvinnsla íslenskra þjóðfræða, 3. desember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Söfnun íslenskra þjóðfræða, 12. maí 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi, 17. desember 1974

85. þing, 1964–1965

 1. Hækkun íbúðarhúsalána hjá stofnlánadeild landbúnaðarins, 30. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Búfjártryggingar, 17. október 1963
 2. Kal í túnum o.fl., 18. nóvember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Búfjártryggingar, 27. mars 1963
 2. Endurskoðun skiptalaganna, 19. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Endurskoðun skiptalaganna, 15. febrúar 1962
 2. Raforkumál á Snæfellsnesi, 29. nóvember 1961

79. þing, 1959

 1. Niðurgreiðsla á landbúnaðarvörum, 6. ágúst 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Innflutningur varahluta í vélar, 13. október 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Aðstoð vegna fjárskipta í Dala- og Strandasýslu, 2. nóvember 1956

73. þing, 1953–1954

 1. Rannsókn byggingarefna, 3. desember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Heyforðabúr, 18. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Heimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfa, 17. október 1951

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Skipulag orkumála, 18. október 1977
 2. Þjóðaratkvæði um prestkosningar, 25. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Endurbygging raflínukerfis í landinu, 29. október 1976
 2. Þjóðaratkvæði um prestskosningar, 21. mars 1977

96. þing, 1974–1975

 1. Rafvæðing dreifbýlisins, 5. nóvember 1974
 2. Útbreiðsla sjónvarps, 5. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Gjöf Jóns Sigurðssonar, 21. nóvember 1973
 2. Heiðurslaun listamanna, 12. febrúar 1974
 3. Notagildi einfasa og þriggja fasa rafmagns, 25. október 1973
 4. Rafvæðing dreifbýlisins, 14. desember 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, 3. desember 1971
 2. Gjaldskrá Landsímans, 13. desember 1971
 3. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 17. nóvember 1971
 4. Uppbygging þjóðvegakerfisins, 11. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Áætlun til að binda enda á vanþróun Íslands í vegamálum (10 ára áætlun um ráðstafanir), 4. febrúar 1971
 2. Bann við laxveiði í Norður-Atlantshafi, 11. nóvember 1970
 3. Endurskoðun á gjaldskrá Landssímans, 15. mars 1971
 4. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 18. nóvember 1970
 5. Sáttanefnd í Laxárdeilunni, 30. mars 1971
 6. Skipulag vöruflutninga (og jöfnun flutningskostnaðar), 26. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Hringbraut um landið, 15. apríl 1970
 2. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 22. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Fæðingardeild Landsspítalans, 11. mars 1969
 2. Landnám ríkisins, 25. mars 1969
 3. Rekstrarlán iðnfyrirtækja, 20. febrúar 1969
 4. Stórvirkjanir og hagnýting raforku, 12. febrúar 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Fræðsla í fiskirækt og fiskeldi, 15. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Dvalarheimili fyrir aldrað fólk, 27. október 1966
 2. Rannsókn á samgönguleiðum yfir Hvalfjörð, 6. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Dvalarheimili fyrir aldrað fólk, 30. nóvember 1965
 2. Verkefna- og tekjustofnaskipting milli ríkisins og sveitarfélaganna, 22. nóvember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Tekjustofnar sýslufélaga, 8. mars 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Afurða- og rekstrarlán landbúnaðarins, 29. október 1963
 2. Almennur lífeyrissjóður, 22. janúar 1964
 3. Björnssteinn á Rifi, 6. apríl 1964
 4. Jarðhitarannsóknir í Borgarfjarðarhéraði, 30. október 1963
 5. Ráðstafanir til að tryggja að hlunnindajarðir haldist í ábúð, 28. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Afurða- og rekstrarlán iðnaðarins, 5. apríl 1963
 2. Jarðhitarannsóknir og leit í Borgarfjarðarhéraði, 12. október 1962
 3. Kal í túnum o.fl., 20. nóvember 1962
 4. Raforkumál, 15. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Bygginarsjóður sveitabæja, 17. nóvember 1961
 2. Endurskoðun girðingalaga, 15. nóvember 1961
 3. Jarðboranir að Lýsuhóli, 29. nóvember 1961
 4. Jarðboranir við Leirá í Borgarfirði, 1. nóvember 1961
 5. Jarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdir, 13. október 1961
 6. Jarðhitarannsóknir í Borgarfjarðarhéraði, 3. apríl 1962
 7. Landþurrkun, 7. desember 1961
 8. Læknisvitjanasjóðir, 8. nóvember 1961
 9. Raforkumál, 13. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Byggingarsjóðir (fjáröflun), 1. nóvember 1960
 2. Jarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdir, 1. nóvember 1960
 3. Sjálfvirk símstöð í Borgarnesi, 19. desember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Björgunar- og gæsluskip fyrir Breiðafjörð, 1. apríl 1960
 2. Bústofnslánadeild, 4. febrúar 1960
 3. Byggingarsjóðir, 25. nóvember 1959
 4. Fiskileit á Breiðafirði, 23. mars 1960
 5. Flóabátur fyrir Breiðafjörð, 29. apríl 1960
 6. Raforkumál, 1. febrúar 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Lán til byggingarsjós af greiðsluafgangi ríkissjóðs, 9. janúar 1959
 2. Útvegun lánsfjár, 20. febrúar 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Biskup í Skálholti, 28. mars 1958
 2. Styrkur til flóabátsins Baldurs, 22. apríl 1958

75. þing, 1955–1956

 1. Heyverkunaraðferðir, 11. október 1955
 2. Nýbýli og bústofnslán, 11. október 1955
 3. Póstferðir, 21. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Jöfnun raforkuverðs, 25. október 1954
 2. Póstgreiðslustofnun, 28. mars 1955

72. þing, 1952–1953

 1. Náttúruauður landsins, 3. nóvember 1952

69. þing, 1949–1950

 1. Sauðfjársjúkdómar (sérfræðileg aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma), 21. apríl 1950