Páll Pétursson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna, 19. desember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Opinber fjölskyldustefna, 16. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Opinber fjölskyldustefna (stjtill.) , 18. mars 1996

118. þing, 1994–1995

 1. Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi, 6. desember 1994
 2. Lagaráð, 21. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Atvinnuleysistryggingar, 1. mars 1994
 2. Lagaráð Alþingis, 2. febrúar 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Lagaráð Alþingis, 19. mars 1993
 2. Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins, 6. apríl 1993
 3. Vatnsorka, 19. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi, 18. febrúar 1992
 2. Vatnsorka, 24. febrúar 1992

109. þing, 1986–1987

 1. Afnám tóbaksveitinga á vegum ríkisins, 18. nóvember 1986
 2. Fjármögnunarfyrirtæki, 19. nóvember 1986
 3. Reiðvegagerð, 23. október 1986
 4. Umhverfismál (umhverfis- og félagsmálaráðuneyti) , 27. janúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Frysting kjarnorkuvopna, 10. desember 1985
 2. Stofnskrá fyrir Vestnorræna þingmannaráðið, 13. desember 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Heimaöflun í landbúnaði, 18. október 1984
 2. Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum, 6. desember 1984
 3. Lífeyrisréttindi húsmæðra, 11. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Lífeyrisréttindi húsmæðra, 14. mars 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Jarðsig á Siglufjarðarvegi, 10. nóvember 1982

100. þing, 1978–1979

 1. Almennar skoðanakannanir, 14. febrúar 1979
 2. Greiðsla orlofsfjár sveitafólks, 29. mars 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Raforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðju, 14. nóvember 1977
 2. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 16. desember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Dreifikerfi sjónvarps, 22. nóvember 1976
 2. Lausaskuldir bænda, 21. desember 1976
 3. Raforkusala til orkufreks iðnaðar, 10. febrúar 1977
 4. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 26. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Byggingarsjóður ríkisins, 7. apríl 1976
 2. Hönnun bygginga á vegum ríkisins, 16. desember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 19. nóvember 1974
 2. Jafnrétti sveitarfélaga í húsnæðismálum og fyrirgreiðsla vegna bygginga einingahúsa, 11. desember 1974

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Dreifing sjónvarps og útvarps, 16. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Hátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins, 6. júní 1994
 2. Útflutningssjóður búvara, 1. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurskoðun laga), 22. október 1992
 2. Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, 24. ágúst 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Reiðvegaáætlun, 5. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Reiðvegaáætlun, 8. febrúar 1990
 2. Rit um kristni á Íslandi í þúsund ár, 16. mars 1990
 3. Verndun vatnsbóla, 16. október 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Byggingarsjóður námsmanna, 27. október 1988
 2. Deilur Ísraels og Palestínumanna, 15. nóvember 1988

110. þing, 1987–1988

 1. Byggingarsjóður námsmanna, 25. nóvember 1987
 2. Dreifing sjónvarps og útvarps, 3. nóvember 1987
 3. Könnun á mikilvægi íþrótta, 25. nóvember 1987
 4. Leiðtogafundur stórveldanna, 9. desember 1987
 5. Mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar, 22. október 1987
 6. Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna, 18. desember 1987
 7. Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis, 7. mars 1988

108. þing, 1985–1986

 1. Áhrif lögbundinna forréttinda til atvinnurekstrar, 25. mars 1986
 2. Friðarfræðsla, 10. apríl 1986
 3. Gjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunar, 24. mars 1986
 4. Þúsund ára afmæli kristnitökunnar, 3. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Almenn stjórnsýslulöggjöf, 24. október 1984
 2. Friðarfræðsla, 8. maí 1985
 3. Geymsla kjarnorkuvopna á íslensku yfirráðasvæði, 10. desember 1984
 4. Ilmenitmagn í Húnavatnssýslum, 30. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Atvinnumál á Norðurlandi, 24. apríl 1984
 2. Fordæming á innrásinni í Grenada, 3. nóvember 1983
 3. Friðarfræðsla, 6. febrúar 1984
 4. Gjaldskrársvæði Pósts- og símamálastofnunar, 17. nóvember 1983
 5. Húsnæðismál námsmanna, 24. nóvember 1983
 6. Ilmenitmagn í Húnavatnssýslum, 22. nóvember 1983
 7. Kennsla í Íslandssögu, 19. desember 1983
 8. Stjórnsýslulöggjöf, 29. nóvember 1983
 9. Stöðvun uppsetningar kjarnaflugvopna, 23. nóvember 1983
 10. Þingsköp Alþingis, 6. desember 1983
 11. Þjóðarátak í trjárækt á 40 ára afmæli lýðveldisins, 9. maí 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Breytt gjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunar, 30. nóvember 1982
 2. Ilmenitmagn í Húnavatnssýslum, 23. nóvember 1982
 3. Nýting aukaafurða í fiskiðnaði, 25. nóvember 1982
 4. Nýting rekaviðar, 29. nóvember 1982
 5. Rafvæðing dreifbýlis, 1. nóvember 1982
 6. Rannsóknir á laxastofninum, 30. nóvember 1982
 7. Skipulag fólks- og vöruflutninga, 30. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Alþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafi, 25. nóvember 1981
 2. Iðnkynning, 27. október 1981
 3. Innlendur lífefnaiðnaður, 17. desember 1981
 4. Upplýsinga- og tölvumál, 27. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Innlendur lyfjaiðnaður, 26. febrúar 1981
 2. Rannsóknir á háhitasvæðum landsins, 4. mars 1981
 3. Starfsskilyrði myndlistarmanna, 1. apríl 1981
 4. Tækniþekking á fiskirækt, 20. desember 1980
 5. Þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga, 3. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Ávöxtun skyldusparnaðar, 18. febrúar 1980
 2. Bann við kjarnorkuvopnum á íslensku yfirráðasvæði, 12. maí 1980
 3. Launa- og kjaramál, 20. mars 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Endurskoðun laga um almannatryggingar, 22. febrúar 1979
 2. Endurskoðun meiðyrðalöggjafar, 5. desember 1978
 3. Kaup á togara til djúprækjuveiða, 25. apríl 1979
 4. Landgræðsla árin 1980- 1985, 27. nóvember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Endurskoðun meiðyrðalöggjafar, 14. apríl 1978
 2. Skipulag orkumála, 18. október 1977
 3. Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum landsins, 13. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum, 4. nóvember 1976
 2. Þjónustustarfsemi í Vestur-Húnavatnssýslu, 9. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Bændaskólinn á Hólum, 9. apríl 1976
 2. Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða, 19. desember 1975
 3. Þjónustustarfsemi sjúkrasamlags, lögreglu, rafmagnsveitna og síma í Vestur Húnavatnssýslu, 31. mars 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Lagning byggðalínu fyrir árslok 1975, 17. desember 1974
 2. Rafvæðing dreifbýlisins, 5. nóvember 1974
 3. Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða, 2. desember 1974
 4. Útbreiðsla sjónvarps, 5. nóvember 1974
 5. Öryggisþjónusta Landssímans, 5. desember 1974