Ragnar Arnalds: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Endurskoðun skattalaga, 8. febrúar 1995

115. þing, 1991–1992

 1. Skattlagning fjármagnstekna, 28. febrúar 1992
 2. Þorskeldi, 5. nóvember 1991

110. þing, 1987–1988

 1. Hávaðamengun, 8. desember 1987

109. þing, 1986–1987

 1. Aðgerðir í landbúnaðarmálum, 10. mars 1987
 2. Fjarkennsla á vegum Háskóla Íslands, 15. desember 1986
 3. Snjómokstur á Siglufjarðarvegi, 26. febrúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Endurskoðun skattalaga, 24. febrúar 1986
 2. Opinn háskóli, 18. nóvember 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Útboð á neyslu- og fjárfestingarvörum, 25. febrúar 1985

105. þing, 1982–1983

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 8. febrúar 1983

100. þing, 1978–1979

 1. Hafnaáætlun 1979-1982, 15. maí 1979
 2. Vegáætlun 1979-82, 2. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Endurskoðun skattalaga, 30. janúar 1978
 2. Framhaldsskólanám á Norðurlandi vestra, 30. nóvember 1977
 3. Kosningalög, 11. október 1977
 4. Rekstrar- og afurðalán til bænda, 8. desember 1977
 5. Réttindi bænda sem eiga land að sjó, 21. febrúar 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Endurskoðun tekjuskattslaga, 20. október 1976
 2. Framhaldsskólanám á Norðurlandi vestra, 14. mars 1977
 3. Stefnumótun í orku- og iðnaðarmálum, 16. mars 1977
 4. Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi, 9. nóvember 1976
 5. Þjónustustarfsemi í Vestur-Húnavatnssýslu, 9. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Endurskoðun fyrningarákvæða, 29. október 1975
 2. Fjárreiður stjórnmálaflokka, 28. október 1975
 3. Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra, 29. mars 1976
 4. Heimköllun sendiherra Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu, 17. maí 1976
 5. Rekstrarlán til sauðfjárbænda, 9. desember 1975
 6. Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna, 3. febrúar 1976
 7. Vantraust á ríkisstjórnina, 18. febrúar 1976
 8. Þjónustustarfsemi sjúkrasamlags, lögreglu, rafmagnsveitna og síma í Vestur Húnavatnssýslu, 31. mars 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Afnám flýtifyrningar og skattur á verðbólgugróða, 26. febrúar 1975
 2. Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra, 11. mars 1975
 3. Rekstrarlán til sauðfjárbænda, 25. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Byggingasvæði fyrir Alþingi, ríkisstjórn og stjórnarstofnanir, 10. desember 1973
 2. Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna, 18. mars 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Lagasafn í lausblaðabroti, 26. október 1972
 2. Leiga og sala íbúðarhúsnæðis, 26. október 1972

89. þing, 1968–1969

 1. Atvinnulýðræði, 4. desember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins, 14. febrúar 1968

86. þing, 1965–1966

 1. Atvinnulýðræði, 12. október 1965
 2. Verksmiðja á Skagaströnd, er framleiði sjólax, 10. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Atvinnulýðræði, 1. apríl 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Atvinnuástand á Norðurlandi vestra, 21. janúar 1964
 2. Bankaútibú á Sauðárkróki, 24. febrúar 1964
 3. Framkvæmdir Atlantshafsbandalagsins í Hvalfirði, 15. október 1963

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar, 6. október 1998
 2. Kosning nefndar eftir dóm Hæstaréttar (stjórn fiskveiða), 7. desember 1998
 3. Úttekt á hávaða- og hljóðmengun, 7. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald, 13. febrúar 1998
 2. Úttekt á hávaða- og hljóðmengun, 8. október 1997
 3. Vegagerð í afskekktum landshlutum, 7. október 1997
 4. Vegtenging milli lands og Eyja, 9. febrúar 1998
 5. Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar, 13. nóvember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Flutningur ríkisstofnana, 2. október 1996
 2. Stytting vinnutíma án lækkunar launa, 2. október 1996
 3. Úttekt á hávaða- og hljóðmengun, 17. desember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Könnun á sameiningu ríkisviðskiptabankanna, 10. apríl 1996
 2. Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna, 19. október 1995
 3. Úttekt á hávaða- og hljóðmengun, 9. nóvember 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Aðgerðir í landbúnaðarmálum, 15. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Hátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins, 6. júní 1994
 2. Markaðssetning rekaviðar, 18. mars 1994
 3. Nýting síldarstofna, 27. október 1993
 4. Útfærsla landhelginnar, 1. nóvember 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Aukin hlutdeild raforku í orkubúskap þjóðarinnar, 2. nóvember 1992
 2. Rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta, 12. febrúar 1993
 3. Sjávarútvegsstefna, 30. mars 1993
 4. Smábátaveiðar, 14. janúar 1993
 5. Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, 24. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga, 24. október 1991
 2. Skoðun og skráning ökutækja, 16. mars 1992
 3. Stuðningur við afvopnunaraðgerðir forseta Bandaríkjanna og forseta Sovétríkjanna, 15. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, 24. október 1990
 2. Kynning á Guðríði Þorbjarnardóttur, 18. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Bygging fyrir Tækniskóla Íslands, 8. nóvember 1989
 2. Jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, 27. mars 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Sveigjanleg starfslok, 26. október 1988
 2. Vegabréfsáritanir vegna Frakklandsferða, 5. desember 1988

110. þing, 1987–1988

 1. Efling Ríkisútvarpsins, 22. febrúar 1988
 2. Framtíðarskipan kennaramenntunar, 22. október 1987
 3. Kaupmáttur launa, 10. maí 1988
 4. Launajöfnun og ný launastefna, 16. mars 1988
 5. Rannsókn á byggingu flugstöðvar, 12. desember 1987
 6. Sama gjald fyrir símaþjónustu, 12. apríl 1988
 7. Starfslok og starfsréttindi, 12. apríl 1988
 8. Stytting vinnutímans, 12. apríl 1988
 9. Tekjustofnar sveitarfélaga, 12. apríl 1988
 10. Úttekt vegna nýrrar álbræðslu, 24. mars 1988
 11. Viðskiptabann á Suður-Afríku, 25. nóvember 1987

109. þing, 1986–1987

 1. Áhrif markaðshyggju, 13. október 1986
 2. Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga, 29. október 1986
 3. Framtíðarskipan kennaramenntunar, 9. desember 1986
 4. Námslán og námsstyrkir, 25. febrúar 1987
 5. Rannsóknastofnun landbúnaðarins (flutningur til Hvanneyrar), 23. október 1986
 6. Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi, 13. október 1986
 7. Sama gjald fyrir símaþjónustu, 13. október 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga, 24. mars 1986
 2. Málefni myndlistamanna, 15. október 1985
 3. Námslán og námsstyrkir, 10. apríl 1986
 4. Rannsókn á innflutningsversluninni, 16. október 1985
 5. Rannsóknarnefnd til að rannsaka viðskipti Hafskips, 9. desember 1985
 6. Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 2. apríl 1986
 7. Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi, 10. apríl 1986
 8. Sama gjald fyrir símaþjónustu, 15. október 1985
 9. Þúsund ára afmæli kristnitökunnar, 3. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Alþjóðleg tækni í rekstri, 14. mars 1985
 2. Efling atvinnulífs á Norðurlandi vestra, 26. nóvember 1984
 3. Fjárhagsvandi bænda, 2. apríl 1985
 4. Innlendur lyfjaiðnaður, 8. nóvember 1984
 5. Lækkun húshitunarkostnaðar, 15. október 1984
 6. Lækkun vaxta og stöðvun nauðungaruppboða, 14. mars 1985
 7. Málefni myndlistarmanna, 9. maí 1985
 8. Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv, 18. október 1984
 9. Sama gjald fyrir símaþjónustu, 22. apríl 1985
 10. Samgönguleið um Hvalfjörð, 10. apríl 1985
 11. Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi, 22. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Atvinnumál á Norðurlandi, 24. apríl 1984
 2. Bygging tónlistarhúss, 24. febrúar 1984
 3. Fiskeldi og rannsóknir á klaki sjávar- og vatnadýra, 15. nóvember 1983
 4. Lífeyrismál sjómanna, 10. nóvember 1983
 5. Lækkun húshitunarkostnaðar, 17. nóvember 1983
 6. Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga, 14. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Samkomudagur Alþingis, 9. mars 1983

102. þing, 1979–1980

 1. Hafsbotnsréttindi Íslands og samvinnu við Færeyinga, 19. maí 1980

99. þing, 1977–1978

 1. Innlend lyfjaframleiðsla, 12. október 1977
 2. Rannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandi, 18. október 1977
 3. Úrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalagi og uppsögn varnarsamnings, 30. mars 1978
 4. Verðlagsmál landbúnaðarins, 28. nóvember 1977
 5. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 16. desember 1977
 6. Þjónustu- og úrvinnsluiðnaður í sveitum, 13. mars 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Innlend lyfjaframleiðsla, 29. mars 1977
 2. Úrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalagi og uppsögn varnarsamnings, 23. mars 1977
 3. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 26. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Bændaskólinn á Hólum, 9. apríl 1976
 2. Skólaskipan á framhaldsskólastigi, 20. október 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk, 20. mars 1975
 2. Skólaskipan á framhaldsskólastigi, 6. mars 1975
 3. Uppsögn fastráðins starfsfólks, 28. apríl 1975

95. þing, 1974

 1. Landgræðslu- og gróðurverndaráætlun, 25. júlí 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Fjárreiður stjórnmálaflokka, 25. október 1973
 2. Heiðurslaun listamanna, 12. febrúar 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Fiskiðnskóli í Siglufirði, 30. október 1972
 2. Gjaldskrá Landssímans, 5. mars 1973
 3. Veggjald af hraðbrautum, 20. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Aðstoð við nýlenduþjóðir Portúgals, 14. mars 1972
 2. Byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, 3. desember 1971
 3. Efni í olíumöl, 8. febrúar 1972
 4. Gjaldskrá Landsímans, 13. desember 1971
 5. Leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga, 24. nóvember 1971
 6. Umgengnis- og heilbrigðisvandamál á áningarstöðum, 17. mars 1972

89. þing, 1968–1969

 1. Eignakönnun, 27. nóvember 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Tillögur U Þants til lausnar á styrjöldinni í Víetnam, 27. október 1966
 2. Uppbygging íslensks sjónvarpskerfis, 7. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Dreifing framkvæmdavalds, 26. október 1965
 2. Endurskoðun laga um þingsköp Alþingis, 25. apríl 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Dreifing framkvæmdavalds og efling á sjálfsstjórn héraða, 9. nóvember 1964
 2. Lýsishersluverksmiðja, 11. nóvember 1964
 3. Síldarflutningar og síldarlöndun, 7. desember 1964
 4. Uppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, 30. apríl 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Tryggingar gegn uppskerubresti og afurðatjóni í landbúnaði, 11. febrúar 1964
 2. Tryggingarsjóður landbúnaðarins, 17. október 1963
 3. Utanríkisstefna íslenska lýðveldisins, 3. mars 1964
 4. Vantraust á ríkisstjórnina, 31. október 1963