Rannveig Guðmundsdóttir: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsins, 3. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort, 6. október 2005
 2. Skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsins, 4. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Skipun ráðuneytisstjóra og embættismanna Stjórnarráðsins, 1. apríl 2005

128. þing, 2002–2003

 1. Matvælaverð á Íslandi, 2. október 2002
 2. Matvælaverð hérlendis, á Norðurlöndum og í Evrópusambandinu, 2. október 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Bætt réttarstaða barna, 16. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Bætt réttarstaða barna, 1. nóvember 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Bætt réttarstaða barna, 30. nóvember 1998
 2. Réttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum, 18. desember 1998
 3. Stofnun jafnréttismála fatlaðra, 17. desember 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins, 11. nóvember 1997
 2. Réttarstaða barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 19. desember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð, 3. desember 1996
 2. Bætt réttarstaða barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 7. apríl 1997
 3. Læsivarðir hemlar í bifreiðum, 3. desember 1996
 4. Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfum, 3. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð, 5. október 1995
 2. Félagsleg verkefni, 8. febrúar 1996
 3. Læsivarðir hemlar í bifreiðum, 14. desember 1995
 4. Opinber fjölskyldustefna (þáltill. RG o.fl.) , 5. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Opinber fjölskyldustefna, 17. febrúar 1995

116. þing, 1992–1993

 1. Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár, 22. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár, 2. desember 1991
 2. Varnir gegn vímuefnum, 11. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum, 8. nóvember 1990
 2. Varnir gegn vímuefnum, 19. febrúar 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi, 20. febrúar 1990

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Aðgerðir til að lækka matvælaverð, 4. október 2006
 2. Áhrif rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann, 12. október 2006
 3. Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann, 3. október 2006
 4. Endurskipulagning á skattkerfinu, 16. október 2006
 5. Heildarstefnumótun í málefnum útlendinga og innflytjenda, 5. október 2006
 6. Lega þjóðvegar nr. 1, 19. október 2006
 7. Ný framtíðarskipan lífeyrismála, 3. október 2006
 8. Rammaáætlun um náttúruvernd, 4. október 2006
 9. Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali, 10. október 2006
 10. Skipulögð leit að krabbameini í ristli, 16. október 2006
 11. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, 10. október 2006
 12. Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum, 3. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, 4. október 2005
 2. Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum, 29. nóvember 2005
 3. Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann, 4. apríl 2006
 4. Fangaflutningar um íslenska lögsögu, 3. nóvember 2005
 5. Fiskverndarsvæði við Ísland, 11. október 2005
 6. Framtíð íslensku krónunnar, 20. október 2005
 7. Fullorðinsfræðsla, 5. október 2005
 8. Kynbundinn launamunur, 20. október 2005
 9. Lega þjóðvegar nr. 1, 12. október 2005
 10. Rannsókn á þróun valds og lýðræðis, 5. október 2005
 11. Rannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann, 4. apríl 2006
 12. Sívinnsla við skil skattframtala, 17. október 2005
 13. Skipulögð leit að krabbameini í ristli, 4. október 2005
 14. Staða selastofna við Ísland, 30. mars 2006
 15. Starfslok og taka lífeyris, 11. október 2005
 16. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, 10. október 2005
 17. Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum, 17. október 2005
 18. Stækkun friðlands í Þjórsárverum, 17. janúar 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Aðgerðir gegn fátækt, 25. janúar 2005
 2. Afdrif laxa í sjó, 5. október 2004
 3. Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum, 13. október 2004
 4. Atvinnuvegaráðuneyti, 4. október 2004
 5. Breytingar á stjórnarskrá (endurskoðun), 4. október 2004
 6. Friðlýsing Arnarvatnsheiðar og Tvídægru, 21. mars 2005
 7. Jöfnun lífeyrisréttinda, 10. desember 2004
 8. Landsdómur og ráðherraábyrgð, 14. október 2004
 9. Lega þjóðvegar nr. 1, 2. mars 2005
 10. Notkun endurnýjanlegra, innlendra orkugjafa, 5. október 2004
 11. Rannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamann, 3. mars 2005
 12. Sérdeild fyrir fanga á aldrinum 18 til 24 ára, 7. október 2004
 13. Starfræksla fastanefndar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á Íslandi, 14. október 2004
 14. Starfslok og taka lífeyris, 2. nóvember 2004
 15. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, 4. október 2004
 16. Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum, 9. nóvember 2004
 17. Talsmaður neytenda, 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Aðgerðir gegn fátækt, 2. október 2003
 2. Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti, 1. mars 2004
 3. Afdrif laxa í sjó, 10. nóvember 2003
 4. Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum, 8. október 2003
 5. Aldarafmæli heimastjórnar, 2. október 2003
 6. Ábyrgð þeirra sem reka netþjóna (barnaklám á neti og í tölvupósti), 13. október 2003
 7. Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum, 2. október 2003
 8. Endurnýjanlegir, innlendir orkugjafar í samgöngum, 11. febrúar 2004
 9. Framkvæmdaáætlanir til að ná fram launajafnrétti kynjanna, 2. október 2003
 10. Kynja- og jafnréttissjónarmið, 17. október 2003
 11. Landsdómur og ráðherraábyrgð, 19. febrúar 2004
 12. Lega þjóðvegar nr. 1, 1. mars 2004
 13. Nýtt tækifæri til náms, 1. mars 2004
 14. Rannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamann, 13. nóvember 2003
 15. Sérdeild fyrir fanga á aldrinum 18--24 ára, 23. febrúar 2004
 16. Sívinnsla við skil skattframtala, 23. apríl 2004
 17. Skipan nefndar um öryggi og varnir Íslands, 6. október 2003
 18. Skipulag og framkvæmd löggæslu, 13. október 2003
 19. Starfslok og taka lífeyris, 29. mars 2004
 20. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, 10. nóvember 2003
 21. Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum, 8. október 2003
 22. Uppsögn af hálfu atvinnurekanda, 11. desember 2003
 23. Veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum innan íslensku lögsögunnar, 1. apríl 2004
 24. Vextir og þjónustugjöld bankastofnana, 19. nóvember 2003
 25. Þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki, 6. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti, 7. október 2002
 2. Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, 14. október 2002
 3. Framboð á leiguhúsnæði, 23. janúar 2003
 4. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, 16. október 2002
 5. Starfslok fyrrverandi forstjóra Landssíma Íslands hf., 29. janúar 2003
 6. Vextir og þjónustugjöld bankastofnana, 23. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti, 14. febrúar 2002
 2. Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, 8. október 2001
 3. Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði, 4. október 2001
 4. Átraskanir, 11. desember 2001
 5. Deilur Ísraels og Palestínumanna, 22. apríl 2002
 6. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, 8. október 2001
 7. Innra eftirlit heilbrigðisþjónustu, 6. febrúar 2002
 8. Óhefðbundnar lækningar, 4. október 2001
 9. Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar, 10. október 2001
 10. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, 8. október 2001
 11. Siðareglur fyrir alþingismenn, 4. október 2001
 12. Siðareglur í stjórnsýslunni, 3. október 2001
 13. Sjálfstæði Palestínu, 29. nóvember 2001
 14. Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar, 26. febrúar 2002
 15. Talsmaður útlendinga á Íslandi, 8. október 2001
 16. Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi, 18. október 2001
 17. Vernd votlendis, 30. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, 3. nóvember 2000
 2. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, 28. mars 2001
 3. Framboð á leiguhúsnæði, 1. mars 2001
 4. Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu, 19. október 2000
 5. Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga, 4. október 2000
 6. Könnun á umfangi vændis, 5. október 2000
 7. Mennta- og fjarkennslumiðstöðvar, 16. nóvember 2000
 8. Óhefðbundnar lækningar, 19. október 2000
 9. Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara, 16. október 2000
 10. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, 12. mars 2001
 11. Staðfesting Kyoto-bókunarinnar, 26. apríl 2001
 12. Talsmaður útlendinga á Íslandi, 28. mars 2001
 13. Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu, 3. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Eðli og umfang vændis, 20. mars 2000
 2. Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu, 11. október 1999
 3. Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga, 7. október 1999
 4. Kristnihátíðarsjóður, 30. júní 2000
 5. Málefni innflytjenda, 13. desember 1999
 6. Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði, 5. október 1999
 7. Vernd votlendis, 24. febrúar 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Aukin fræðsla fyrir almenning um Evrópumálefni og milliríkjasamninga, 10. desember 1998
 2. Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu, 9. febrúar 1999
 3. Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn, 5. október 1998
 4. Réttarstaða ríkisstarfsmanna, 7. desember 1998
 5. Uppsögn af hálfu atvinnurekanda, 22. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum, 23. mars 1998
 2. Fjarkennsla, 6. október 1997
 3. Goethe-stofnunin í Reykjavík, 12. nóvember 1997
 4. Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn, 17. desember 1997
 5. Réttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum, 19. nóvember 1997
 6. Skipting Landssíma Íslands hf. í tvö hlutafélög, 6. apríl 1998
 7. Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf., 3. júní 1998
 8. Veiðileyfagjald, 6. október 1997
 9. Öryggismiðstöð barna, 2. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgerðir til að bæta stöðu skuldara, 9. október 1996
 2. Landsbókasafn -- Háskólabókasafn, 17. febrúar 1997
 3. Sala afla á fiskmörkuðum, 4. desember 1996
 4. Stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins, 4. apríl 1997
 5. Stofnun jafnréttismála fatlaðra, 12. desember 1996
 6. Tvöföldun Reykjanesbrautar, 10. mars 1997
 7. Umboðsmenn sjúklinga, 4. desember 1996
 8. Uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda, 3. desember 1996
 9. Veiðileyfagjald, 2. október 1996
 10. Veiðiþol beitukóngs, 17. febrúar 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Aðgerðir til að treysta byggð á Íslandi, 31. janúar 1996
 2. Rannsóknir á beitukóngi, 10. apríl 1996
 3. Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana, 9. nóvember 1995
 4. Samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1995, 20. febrúar 1996
 5. Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna, 10. október 1995
 6. Umboðsmenn sjúklinga, 6. október 1995
 7. Uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda, 26. febrúar 1996

117. þing, 1993–1994

 1. Hátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins, 6. júní 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992, 19. nóvember 1992
 2. Fræðslu- og kynningarþættir um störf Alþingis, 2. apríl 1993
 3. Rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta, 12. febrúar 1993
 4. Staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála, 25. mars 1993
 5. Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi, 3. desember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991, 6. desember 1991
 2. Efling íþróttaiðkunar kvenna, 4. desember 1991
 3. Fræðslu- og kynningarþættir um störf Alþingis, 30. mars 1992
 4. Kolbeinsey, 28. nóvember 1991
 5. Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga, 24. október 1991
 6. Skolphreinsun, 10. desember 1991
 7. Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi, 27. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Kynning á Guðríði Þorbjarnardóttur, 18. mars 1991
 2. Lausaganga búfjár, 6. mars 1991