Steingrímur Hermannsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið, 14. desember 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Frestun á fundum Alþingis, 18. desember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Frestun á fundum Alþingis, 21. desember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Frestun á fundum Alþingis, 5. janúar 1989

109. þing, 1986–1987

 1. Frestun á fundum Alþingis, 18. desember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Frestun á fundum Alþingis, 19. desember 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Frestun á fundum Alþingis, 18. desember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Frestun á fundum Alþingis, 16. desember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Langtímaáætlun í vegagerð, 11. febrúar 1983
 2. Varnir gegn mengun frá skipum, 29. nóvember 1982
 3. Vegáætlun 1983-1986, 11. febrúar 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Langtímaáætlun í vegagerð, 3. maí 1982
 2. Viðauki við vegáætlun 1981--1984, 22. mars 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Langtímaáætlanir um vegagerð, 19. desember 1980
 2. Vegáætlun 1981--1984, 19. desember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Vegáætlun 1979-1982, 23. apríl 1980

101. þing, 1979

 1. Stefnumörkun í landbúnaði, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Stefnumörkun í landbúnaði, 6. apríl 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Skipulag orkumála, 18. október 1977
 2. Uppbygging strandferðaþjónustunnar, 9. febrúar 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Framkvæmd skattalaga, 19. október 1976
 2. Launakjör hreppstjóra, 14. mars 1977

96. þing, 1974–1975

 1. Framfærslukostnaður, 2. maí 1975
 2. Rafvæðing dreifbýlisins, 5. nóvember 1974
 3. Sparnaður í notkun eldsneytis, 6. febrúar 1975
 4. Útbreiðsla sjónvarps, 5. nóvember 1974
 5. Verðjöfnun á flugvélabensíni, 5. desember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar, 13. desember 1973
 2. Jöfnun símgjalda, 13. desember 1973
 3. Rafvæðing dreifbýlisins, 14. desember 1973
 4. Skipulag vísindarannsókna, 17. apríl 1974
 5. Undirbúningur að næstu stórvirkjun, 29. október 1973
 6. Útbreiðsla sjónvarps, 16. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Milliþinganefnd í byggðamálum, 8. febrúar 1973
 2. Nýting orkulinda til raforkuframleiðslu, 24. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Gjaldskrá Landsímans, 13. desember 1971
 2. Leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga, 24. nóvember 1971
 3. Vestfjarðaáætlun, 16. febrúar 1972
 4. Vísitölu- og gengistryggð lán Ferðamálasjóðs, 23. mars 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Aðstoð vegna endurbóta í hraðfrystiiðnaðinum (útvegum fjármagns) , 17. mars 1971
 2. Fiskeldi í Þorskafirði og Hestfirði (athugun á og vegagerð yfir þá firði) , 19. mars 1971
 3. Neysluvatnsleit (jarðfræðilegar rannsóknir vegna) , 1. mars 1971
 4. Sjúkraflug á Vestfjörðum, 18. mars 1971

Meðflutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. Úttekt á stöðu sorphirðumála, 15. febrúar 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins, 6. apríl 1993
 2. Vatnsorka, 19. október 1992
 3. Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, 24. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Atvinnumál á Suðurnesjum, 25. nóvember 1991
 2. EES-samningur og íslensk stjórnskipun, 27. febrúar 1992
 3. Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga, 24. október 1991
 4. Vatnsorka, 24. febrúar 1992

102. þing, 1979–1980

 1. Hafsbotnsréttindi Íslands og samvinnu við Færeyinga, 19. maí 1980

99. þing, 1977–1978

 1. Framhald Inndjúpsáætlunar, 27. febrúar 1978
 2. Íslensk stafsetning, 31. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Endurbygging raflínukerfis í landinu, 29. október 1976
 2. Endurbygging raflínukerfis í landinu, 29. október 1976
 3. Fasteignamiðlun ríkisins, 17. nóvember 1976
 4. Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi, 9. nóvember 1976
 5. Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi, 26. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Áætlanagerð í flugmálum, 27. nóvember 1975
 2. Fasteignamiðlun ríkisins, 8. apríl 1976
 3. Heimköllun sendiherra Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu, 17. maí 1976
 4. Innanlandsflugvöllur á Reykjavíkursvæðinu, 2. desember 1975
 5. Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna, 3. febrúar 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Dýpkunarskip, 11. desember 1974
 2. Innanlandsflugvöllur á Reykjavíkursvæðinu, 25. apríl 1975
 3. Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandasýslu, 14. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Heiðurslaun listamanna, 12. febrúar 1974
 2. Kaup á hafskipabryggju á Eyri í Ingólfsfirði, 6. desember 1973
 3. Notagildi einfasa og þriggja fasa rafmagns, 25. október 1973
 4. Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi, 18. apríl 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Gjaldskrá Landssímans, 5. mars 1973
 2. Veggjald af hraðbrautum, 20. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Uppbygging þjóðvegakerfisins, 11. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Efling landhelgisgæslunnar, 5. apríl 1971
 2. Flugmál, 16. mars 1971
 3. Raforkumál Vestfjarða, 22. febrúar 1971
 4. Staðsetning ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana (athugun á), 16. mars 1971