Sverrir Hermannsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Rekstur Ríkisútvarpsins, 2. október 2002
 2. Umsvif deCODE Genetics Inc. í íslensku fjármálakerfi, 29. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Kosningar til Alþingis, 2. október 2001
 2. Rekstur Ríkisútvarpsins, 2. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Kosningar til Alþingis (kjördæmaskipan o.fl.) , 3. nóvember 2000
 2. Rekstur Ríkisútvarpsins, 28. febrúar 2001

106. þing, 1983–1984

 1. Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði, 2. maí 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Innsiglingarleiðin í Höfn í Hornafirði, 23. nóvember 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Vegagerð, 13. nóvember 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Kortabók Íslands, 24. október 1978
 2. Rannsókn á innsiglingaleiðinni í Höfn, 25. janúar 1979
 3. Varanleg vegagerð, 12. desember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Íslensk stafsetning, 31. október 1977
 2. Íslenskukennsla í fjölmiðlum, 6. febrúar 1978
 3. Karfamið, 1. febrúar 1978
 4. Kortabók Íslands, 8. febrúar 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Fiskikort, 8. desember 1976
 2. Sala Graskögglaverksmiðjunnar í Flatey á Mýrum, 14. desember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Útgáfa fiskikorta, 3. maí 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Fljótsdalsvirkjun, 4. mars 1975
 2. Íslensk stafsetning, 13. maí 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Beislun orku og orkusölu á Austurlandi, 12. febrúar 1974
 2. Bygging rannsóknarskips, 18. apríl 1974
 3. Farkennsla í meðferð fiskileitar- og siglingatækja, 18. apríl 1974
 4. Fiskeldi í sjó, 25. október 1973
 5. Leit að nýjum karfamiðum, 18. desember 1973
 6. Z í ritmáli, 26. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Fiskeldi í sjó, 30. nóvember 1972
 2. Upplýsinga- og rannsóknarstofnun verslunarinnar, 9. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Landgræðsla og gróðurvernd, 18. nóvember 1971
 2. Upplýsinga- og rannsóknastofnun verslunarinnar, 21. apríl 1972

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Réttarstaða samkynhneigðs fólks, 8. október 2002
 2. Textun íslensks sjónvarpsefnis, 11. nóvember 2002
 3. Tryggur lágmarkslífeyrir, 23. október 2002
 4. Verndun íslensku mjólkurkýrinnar, 16. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Átraskanir, 11. desember 2001
 2. Lágmarkslífeyrir, 26. mars 2002
 3. Mannréttindabrot gegn samkynhneigðum körlum í Egyptalandi, 14. desember 2001
 4. Óhefðbundnar lækningar, 4. október 2001
 5. Stjórn fiskveiða (sáttanefnd), 17. október 2001
 6. Verndun íslensku mjólkurkýrinnar, 3. apríl 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Frestun á innflutningi fósturvísa úr kúm, 15. desember 2000
 2. Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar, 4. október 2000
 3. Óhefðbundnar lækningar, 19. október 2000
 4. Útbreiðsla spilafíknar, 15. nóvember 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar, 14. febrúar 2000
 2. Tekjustofnar í stað söfnunarkassa, 22. nóvember 1999

110. þing, 1987–1988

 1. Steinataka í náttúru Íslands, 2. mars 1988
 2. Veiðieftirlitsskip, 2. mars 1988

105. þing, 1982–1983

 1. Hafsbotnsréttindi Íslands í suðri, 19. október 1982
 2. Landnýtingaráætlun, 17. desember 1982
 3. Stefnumörkun í landbúnaði, 9. nóvember 1982
 4. Viðræðunefnd við Alusuisse, 4. mars 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Ár aldraðra, 13. október 1981
 2. Fiskiræktar- og veiðmál, 13. október 1981
 3. Hagnýting orkulinda, 2. desember 1981
 4. Iðnaðarstefna, 9. nóvember 1981
 5. Iðnaðarstefna (um iðnaðarstefnu), 28. apríl 1982
 6. Landnýtingaráætlun, 27. október 1981
 7. Slysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmanna, 18. febrúar 1982
 8. Stefnumörkun í landbúnaði, 14. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Fiskiræktar- og veiðimál, 2. apríl 1981
 2. Húsakostur Alþingis, 16. mars 1981
 3. Launasjóður rithöfunda, 30. október 1980
 4. Nýting silungastofna, 12. nóvember 1980
 5. Rafknúin samgöngutæki, 14. október 1980
 6. Stefnumörkun í landbúnaði, 17. nóvember 1980
 7. Stóriðjumál, 16. október 1980
 8. Varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum, 28. október 1980
 9. Þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga, 3. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Byggðaþróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhrepp, 13. desember 1979
 2. Framkvæmdaáætlun í orkumálum vegna húshitunar, 11. febrúar 1980
 3. Hafsbotnsréttindi Íslands og samvinna við Færeyinga, 7. maí 1980
 4. Launasjóður rithöfunda, 17. maí 1980
 5. Stefnumörkun í landbúnaði, 19. maí 1980
 6. Stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins, 28. janúar 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Atvinnu- og efnahagsleg áhrif takmarkana á fiskveiðum Íslendinga, 6. febrúar 1979
 2. Framkvæmdir í orkumálum 1979, 15. mars 1979
 3. Landgrunnsmörk Íslands, 12. október 1978
 4. Leit að djúpsjávarrækju, 13. nóvember 1978
 5. Rannsókn landgrunns Íslands, 12. október 1978
 6. Samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi, 12. október 1978
 7. Stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins, 22. febrúar 1979
 8. Útflutningsstarfsemi, 14. nóvember 1978
 9. Þingrof og nýjar kosningar, 1. mars 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Efling útflutningsstarfsemi, 12. október 1977
 2. Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum landsins, 13. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Samræming og efling útflutningsstarfsemi, 2. nóvember 1976
 2. Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi, 23. febrúar 1977
 3. Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum, 4. nóvember 1976
 4. Upplýsinga- og rannsóknarstofnun verslunarinnar, 9. desember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Rannsóknir og hagnýting á sjávargróðri, 17. desember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni, 2. desember 1974
 2. Rafknúin samgöngutæki, 27. nóvember 1974
 3. Ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri, 5. mars 1975
 4. Sérkennslumál, 11. desember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Boð til Alexanders Solzhenitsyn um búsetu hér á landi, 18. febrúar 1974
 2. Búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli, 6. mars 1974
 3. Bættar vetrarsamgöngur, 30. október 1973
 4. Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni, 4. apríl 1974
 5. Raforkumál, 13. nóvember 1973
 6. Sjónvarp á sveitabæi, 17. október 1973
 7. Starfsréttindi kennara, 18. febrúar 1974
 8. Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur, 16. október 1973
 9. Verðlækkun á húsnæði, 5. desember 1973
 10. Verkleg kennsla í sjómennsku, 18. febrúar 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Raforkumál, 10. apríl 1973
 2. Sjónvarp á sveitabæi, 22. febrúar 1973
 3. Skipulag byggðamála, 20. mars 1973
 4. Staðsetning stjórnarráðsbyggingar, 22. nóvember 1972
 5. Vantraust á ríkisstjórnina, 18. desember 1972
 6. Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga, 12. desember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Atvinnu- og framkvæmdaáætlanir fyrir Austurlandskjördæmi, 17. nóvember 1971
 2. Endurskoðun orkulaga, 3. nóvember 1971
 3. Framkvæmdaáætlun vegamála, 25. nóvember 1971
 4. Rafknúin samgöngutæki, 14. febrúar 1972
 5. Stóriðja, 21. október 1971
 6. Öryggismál Íslands, 28. október 1971

87. þing, 1966–1967

 1. Endurbygging togaraflotans, 20. mars 1967

84. þing, 1963–1964

 1. Félagsheimili, 7. apríl 1964