Bjarni Ásgeirsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Búrekstur á prestsetursjörðum, 2. mars 1951

64. þing, 1945–1946

 1. Áburðarverksmiðja, 11. apríl 1946
 2. Flutningur hengibrúar, 3. desember 1945
 3. Rafveitulán fyrir Borgarneshrepp, 25. febrúar 1946

62. þing, 1943

 1. Siglingaleið í Borgarnes, 29. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Land prestssetra til nýbýlamyndunar, 30. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir, 20. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Brúargerð á Hvítá í Borgarfirði og Urriðaá, 14. apríl 1942
 2. Sauðfjársjúkdómar, 11. maí 1942
 3. Verðlagsuppbætur á útflutningsafurðir landbúnaðarins, 16. maí 1942

52. þing, 1937

 1. Verðlagsskrá o. fl., 15. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Fuglafriðunarlög, 7. apríl 1937
 2. Meðferð utanríkismála o. fl., 27. febrúar 1937

47. þing, 1933

 1. Samvinnufélagið, 20. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Útrýming fjárkláða, 23. maí 1933

44. þing, 1931

 1. Jarðeignaskýrslur, 21. júlí 1931
 2. Kartöflukjallari og markaðsskáli, 24. ágúst 1931

43. þing, 1931

 1. Sala og afnotagjald viðtækja, 14. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Greiðsla á enska láninu, 14. apríl 1930

41. þing, 1929

 1. Borgarnesbátur, 1. maí 1929
 2. Geymslurúm fyrir innlendar kartöflur, vátrygging á þeim o.fl., 1. maí 1929

40. þing, 1928

 1. Vátrygging sveitabæja, 23. mars 1928
 2. Vísindarannsóknir í þágu atvinnuveganna, 11. apríl 1928

Meðflutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Lánsfjárútvegun til iðnaðarins, 8. desember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Friðun rjúpu, 24. mars 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Bætt starfsskilyrði á Alþingi, 15. nóvember 1946
 2. Virkjun Andakílsár, 1. nóvember 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Framkvæmdir á Rafnseyri, 7. mars 1944
 2. Framkvæmdir á Rafnseyri, 8. desember 1944
 3. Kaup Þórustaða í Ölvusi, 18. janúar 1945
 4. Símamál, 11. janúar 1945
 5. Vinnuhæli berklasjúklinga, 10. janúar 1945
 6. Virkjun Andakílsár, 26. febrúar 1944
 7. Virkjun Andakílsár, 11. desember 1944

62. þing, 1943

 1. Þjóðleikhúsið, 2. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Skógræktin, 4. janúar 1943
 2. Virkjun Andakílsár, 7. apríl 1943

60. þing, 1942

 1. Launakjör og skipun ljósmæðra, 28. ágúst 1942
 2. Úthlutun bifreiða, 7. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Aðstoð við íslenzka námsmenn á Norðurlöndum og í Þýzkalandi, 17. mars 1942

58. þing, 1941

 1. Vinnuafl í setuliðsþjónustu, 6. nóvember 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Launa- og kaupgjaldsmál, 3. janúar 1940
 2. Verðjöfnun á kjöti, 27. desember 1939

53. þing, 1938

 1. Tilraunastarfsemi landbúnaðarins, 2. maí 1938

51. þing, 1937

 1. Byggingar- og landnámssjóður, 2. apríl 1937

49. þing, 1935

 1. Afnotagjald útvarpsnotenda, 2. nóvember 1935
 2. Innlend sementsgerð, 30. nóvember 1935
 3. Tekjustofnar bæjar- og sveitarfélaga, 15. nóvember 1935

48. þing, 1934

 1. Verndun einkaleyfa, 26. október 1934

47. þing, 1933

 1. Áfengismálið, 28. nóvember 1933
 2. Ríkisstyrkur til mjólkurbúanna, 2. desember 1933
 3. Ríkisstyrkur til mjólkurbúanna, 2. desember 1933
 4. Útrýming fjárkláðans, 17. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Lækkun vaxta, 31. maí 1933

45. þing, 1932

 1. Verzlunar- og siglingasamningar við Noreg, 6. júní 1932

42. þing, 1930

 1. Samkomustaður Alþingis, 20. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Þjóðaratkvæðagreiðsla um samkomustað Alþingis, 15. apríl 1929

40. þing, 1928

 1. Ellitryggingar, 10. apríl 1928
 2. Ríkisforlag, 15. febrúar 1928